Menu se načítá

Články uživatele Matěj Král

Otevřený seminář politologie - Impeachment Donalda Trumpa

11. 02. 2020
V pátek 14. 2. vystoupí v rámci semináře politologie PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D., vedoucí Katedry severoamerických studií FSV UK. Přednášet a diskutovat bude o impeachmentu Donalda Trumpa (s tím, že diskuse se může dotýkat i dalších témat, např. výběru prezidentského kandidáta Demokratické strany). Akce proběhne od 8.00 do 9.40 v místnosti č. 202. Pokud by měli o účast zájem i studenti, kteří standardně seminář nenavštěvují, nechť se (a) osobně omluví u pedagogů, jejichž výuka u nich ve třídě probíhá v uvedeném čase, (b) přihlásí prostřednictvím emailu na matej.kral@gvp.cz. S ohledem na omezenou kapacitu prostoru umožním účast prvním 15 přihlášeným zájemcům.

Otevřený seminář politologie - Írán (a USA)

22. 01. 2020
V pátek 24. 01. vystoupí v rámci semináře politologie PhDr. Zuzana Kříhová, PhD., íránistka z Katedry Blízkého východu FF UK, a Mgr. Jan Lochovský, který na FF UK studuje doktorský program Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky a zaměřuje se na aktuální problémy Blízkého východu. Přednášet a diskutovat budou o Íránu a jeho vztahu s USA. Akce proběhne od 8.00 do 9.40 v jídelně školy. Zúčastní se studenti semináře politologie a studenti 1.E a 1.F, kteří si téma zvolili jako rozšíření obsahu svých kurzů. Pokud by měli o účast zájem i studenti, kteří standardně seminář nenavštěvují a nechodí do 1.E ani 1.F, nechť se (a) osobně omluví u pedagogů, jejichž výuka u nich ve třídě probíhá v uvedeném čase, (b) přihlásí prostřednictvím emailu na matej.kral@gvp.cz. S ohledem na omezenou kapacitu prostoru umožním účast prvním 20 přihlášeným zájemcům.

Otevřený seminář politologie - Brexit a Boris Johnson

22. 10. 2019
V pátek 1. 11. vystoupí v rámci semináře politologie Mgr. Jan Váška, Ph.D. z Katedry evropských studií FSV UK. Přednášet a diskutovat bude o brexitu a Borisu Johnsonovi. Akce proběhne od 8.00 do 9.40 v učebně č. 202. Pokud by měli o účast zájem i studenti, kteří standardně seminář nenavštěvují, nechť se (a) osobně omluví u pedagogů, jejichž výuka u nich ve třídě probíhá v uvedeném čase, (b) přihlásí prostřednictvím emailu na matej.kral@gvp.cz. S ohledem na omezenou kapacitu učebny umožním účast prvním 15 přihlášeným zájemcům.

Pokyny na workshopy: Československo 38-89 a První pomoc

13. 02. 2018
Doplňuji pokyn k workshopu na počítačovou hru Československo 38-89: Prosíme účastníky, aby si přinesli vlastní sluchátka.

A pokyn k workshopu na první pomoc: Nezapomeňte přijít v pohodlném oblečení, v němž vám nebude vadit lehnout si na zem. Nebudeme o věcech pouze mluvit - plavat nebo jezdit na kole se posloucháním a díváním také nenaučíte...

Filmový festival se blíží!

05. 12. 2017
Již brzy, v pátek 8. 12. od 16.00 do 24.00, proběhne na našem gymnáziu tradiční festival dokumentárních filmů. Všechny studenty, absolventy a pedagogy na něj srdečně zveme! Poukázky na občerstvení (zároveň sloužící jako vstupenka na celou akci) jsou v prodeji za 50 Kč, a to vždy o velké přestávce na chodbě ve druhém patře u automatů nebo kdykoliv u Matěje Krále nebo Petry Kinclové. Účastníky čekají filmy o zajímavých tématech, např. o dospívání v době, kdy děti tráví většinu času online, o kyberšikaně, o chudobě v současném rozvinutém světě, o lidsko-právních důsledcích výroby mobilů nebo počítačů či o módní návrhářce tvořící z šatů, které by jinak skončili na skládce. V neposlední řadě pak po projekcích můžete diskutovat se zajímavými a vzácnými hosty: expertkou na kybernetickou bezpečnost, znalcem šikany a kyberšikany, novinářkou a humanitární pracovnicí se zkušeností z Konga, expertem na recyklaci elektroniky nebo designéry ze sdružení Trash Made, kteří navrhují šperky a doplňky z recyklovaných materiálů. Kompletní program najdete v článku. Neváhejte a přijďte!

Filmový festival - Jeden svět v noci

22. 11. 2017
V pátek 8. 12. od 16.00 do 24.00 proběhne na našem gymnáziu tradiční festival dokumentárních filmů. Zváni jsou jako obvykle všichni studenti, absolventi a pedagogové gymnázia. Účastníky čekají projekce ve dvou místnostech, diskuse s hosty a pestré občerstvení. Poukázky na občerstvení (zároveň sloužící jako vstupenka na celou akci) budou v prodeji od 27. 11. za 50 Kč vždy o velké přestávce ve druhém patře před místností č. 202. Závazné rezervace na vstupenky (zejména pro absolventy nebo jiné osoby, které se osobně na GVP nedostanou) jsou také možné na emailu matejkral@email.cz. Na matejkral@email.cz nebo na chodbách si také budete moci rezervovat místa na jednotlivé projekce. Bližší informace vám rádi sdělí organizující pedagogové, Petra Kinclová a Matěj Král, nebo studenti třídy 1.E, kteří pro letošní ročník vybrali jednotlivé filmy z databáze společnosti Člověk v tísni a podílí se na organizaci akce. Program najdete v článku a na Facebooku.

Přednáška a diskuse o Izraeli

04. 04. 2017
ve čtvrtek 6. 4. od 14.30 do 16.00 v místnosti č. 103. Vystoupí PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. z Orientálního ústavu Akademie věd. Jan Zouplna se odborně soustředí mj. na moderní židovské dějiny, dějiny, společnost a politiku Izraele a moderní a soudobé dějiny Blízkého východu. Kdo by chtěl přijít, nechť se zapíše na doodlu, na adrese https://doodle.com/poll/wzqfnmsnzrr38ia7. Studenti navštěvující seminář politologie, který standardně probíhá v dané době, a žáci ze Studentského parlamentu, kteří se individuálně hlásili Mikuláši Fockovi, se na doodlu hlásit nemusí. Počet účastníků, kteří se mohou přihlásit, je z kapacitních důvodů omezen na max. 30 osob. Studenty, kteří by měli o účast na akci zájem a mají v dané době výuku, poprosím, aby se předem omluvili u svých vyučujících a přišli jen v případě, že jim účast jejich vyučující povolí.

Festival (nejen) dokumentárních filmů

01. 06. 2016
Všichni studenti i pedagogové našeho gymnázia jsou srdečně zváni na tradiční festival (nejen) dokumentárních filmů. Festival se bude konat přímo v budově gymnázia v pátek 10. 6. od 16.00. Program a další podrobnosti najdete zde.

Výsledky voleb do školské rady

19. 11. 2015
Ve středu 18. 11. 2015 proběhly volby do školské rady. Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byla zvolena Helena Čmejlová (255 platných hlasů). Za pedagogické pracovníky byly zvoleny Lucie Kozderková (35 hlasů) a Barbora Krejčí (29 hlasů). Další informace naleznete v článku.

Doplňovací volby do školské rady Gymnázia Na Vítězné pláni

05. 11. 2015
Jak můžete vědět z mého staršího článku, ve středu 18. 11. 2015 (tedy v den konání třídních schůzek) proběhnou na našem gymnáziu doplňovací volby do školské rady. Volit budou pedagogičtí pracovníci; a také zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Pokud jde o jedno uvolněné místo člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty, svoji kandidaturu ohlásila Ing. Helena Čmejlová. Základní informace o ní najdete v přiloženém textu. Volit budete moci ve středu 18. 11. 2015 od 7.45 do 19.00 ve vestibulu školy. Stručný popis volebního systému je uveden v článku.

Volby do školské rady

16. 10. 2015
Ve středu 18. 11. 2015 (tedy v den konání třídních schůzek) proběhnou na našem gymnáziu volby do školské rady. Voleni budou mimo jiné dva zástupci pedagogických pracovníků. Na jedno místo uvolněné po studentce, která dokončila své studium ve školním roce 2014/2015, zároveň mohou kandidovat zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. V tuto chvíli především vyzývám všechny zájemce o kandidaturu, aby mi svůj zájem oznámili do pondělí 2. 11. buď osobně (v kabinetu č. 106), nebo emailem na adrese matejkral@email.cz. Všechny kandidáty z řad zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých zároveň žádám, aby mi do tohoto data v elektronické podobě dodali krátký (max. 1 strana formátu A4) text, který by je stručně představoval ostatním voličům. Konkrétní obsah textu závisí na uvážení jednotlivých kandidátů, podle mého názoru by v něm nicméně neměly chybět základní informace o osobě kandidáta a hodnotách, postojích či konkrétních krocích, které by chtěl v případě zvolení prosazovat. Po uzavření seznamu kandidátů budou jednotlivé texty zveřejněny na intranetu gymnázia a na nástěnce v prvním patře školy. Další informace o volbách naleznete v článku.

Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady Gymnázia Na Vítězné pláni

21. 11. 2014
Ve středu 19. 11. 2014 proběhly doplňovací volby do školské rady. Registrováno bylo celkem 1000 voličů (176 zletilých studentů a 824 zákonných zástupců nezletilých studentů). Volit přišlo 324 z nich (145 zletilých studentů a 179 zákonných zástupců). Volební účast tedy činila 32,4 % a volby jsou platné. Jednotliví voliči mohli hlasovat buď pro jednoho, nebo pro dva kandidáty. Výsledky jsou následující: 1. Monika Charousková 175 hlasů, 2. Lukáš Vaněk 137 hlasů, 3. Richard Klíma 132 hlasů. 5 odevzdaných hlasovacích lístků bylo neplatných. Členy školské rady se stávají Monika Charousková a Lukáš Vaněk. Vítězům gratuluji a všem voličům děkuji za účast! Další informace o činnosti školské rady lze nalézt na stránce http://www.gvp.cz/skola/skolska_rada/.

Školská rada - doplňovací volby

17. 11. 2014
Jak můžete vědět z mých starších článků, ve středu 19. 11. 2014 (tedy v den konání třídních schůzek) proběhnou na našem gymnáziu doplňovací volby do školské rady. Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Svoji kandidaturu ohlásili tři zletilí studenti - Monika Charousková, Richard Klíma a Lukáš Vaněk. Informace o nich si můžete přečíst na nástěnce v prvním patře nebo v souborech přiložených k mému článku z 5. 11. V tuto chvíli bych vás chtěl především požádat, abyste využili svého práva a šli volit. Činím tak mimo jiné proto, že volby budou považovány za platné jen tehdy, když se jich zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob. Z tohoto důvodu také půjdou studenti maturitních a předmaturitních ročníků hlasovat organizovaně, spolu s některými z vyučujících v jedné z vyučovacích hodin (nemusí tedy k volbám chodit o přestávce). Příslušní vyučující o této skutečnosti vědí. Pokud jde o průběh voleb: Volit budete moci zítra od 7.45 do 19.00 ve vestibulu školy. Na místě si všichni oprávnění voliči budou moci vyzvednout hlasovací lístek a na něm označit jednoho nebo dva kandidáty. Hlasovací lístek, na němž nebude označen žádný z kandidátů, nebo na němž budou označeni tři kandidáti., bude považován za neplatný. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Jelikož volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem, členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty se stanou kandidáti, kteří získají první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Doplňovací volby do školské rady Gymnázia Na Vítězné pláni

05. 11. 2014
Jak můžete vědět z mého staršího článku, ve středu 19. 11. 2014 (tedy v den konání třídních schůzek) proběhnou na našem gymnáziu doplňovací volby do školské rady. Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. V tuto chvíli vás chci především seznámit s osobami kandidátů. Svoji kandidaturu ohlásili tři zletilí studenti – Monika Charousková, Richard Klíma a Lukáš Vaněk. Základní informace o nich najdete v přiložených souborech. Stručný popis volebního systému je uveden v článku.

Setkání studentského parlamentu

22. 10. 2014
V pátek 24. 10. proběhne od 10.00 do 10.45 ve studovně setkání studentského parlamentu. Prosím zástupce všech tříd, aby se (pokud možno) na setkání dostavili – bude se konat volba předsedy a dvou místopředsedů parlamentu.

Studentský parlament - zvolení studenti a úvodní setkání

07. 10. 2014
Ve středu 15. 10. proběhne o velké přestávce ve studovně první setkání nově zvoleného Studentského parlamentu. Kromě vzájemného seznámení jeho členů by se měly řešit některé organizační záležitosti, především by se měli účastníci dohodnout na datu a času volby předsedy a místopředsedů. Prosím zástupce všech tříd, aby přišli osobně, případně - pokud nebudou moci ze závažných důvodů dorazit - aby za sebe poslali náhradníka. Jména zvolených studentů naleznete v článku.