Menu se načítá

Průběh přijímacího řízení

Organizace přijímacího řízení v roce 2024 bude v mnohém odlišná od předchozích let. Hlavní změna spočívá v tom, že se uchazeč může přihlásit na 3 školy a již na přihlášce povinně vyznačí svoji prioritu těchto škol.

Změny jsou podrobně vysvětleny na stránce PrihlaskyNaStredni.cz
a na stránkách Cermatu.
Video popisující algoritmus vyhodnocení přihlášek podle priority (4:06)
Video vysvětlující celé přijímací řízení (22:12)

Důležité termíny

1.2.-20.2.čas pro podání přihlášky
na www.dipsy.cz
alespoň 14 dní před zkouškoudoručení pozvánky k přijímací zkoušce
12.4. a 15.4.přijímací zkoušky - čtyřleté studium
16.4. a 17.4.přijímací zkoušky - šestileté studium
29.4. a 30.4.náhradní termín přijímacích zkoušek
7.5.oznámení počtu bodů dosažených
při přijímací zkoušce a pořadí uchazečů
8.5.CZVV (Cermat) provede vyhodnocení
9.5.oznámení předběžných výsledků
přijímacího řízení řízení (přijat/nepřijat)
10.5.-14.5.termíny pro seznámení s podklady
pro vydání rozhodnutí (nahlížení do spisu)
15.5.oznámení konečného výsledku
1. kola přijímacího řízení