Menu se načítá

Průběh přijímacího řízení

Jakými předpisy se přijímací řízení řídí?

Přijímací řízení na střední školy je určeno především těmito právními předpisy:

Přihláška ke studiu musí být odeslána poštou nebo osobně doručena do 1. 3. 2023.

Na začátku března oslovíme zákonné zástupce uchazečů emailem a vyzveme je k vyplnění online dotazníku, ve kterém zjišťujeme, jaký cizí jazyk by uchazeč na naší škole nejraději studoval.

Minimálně 14 dní předem rozešleme pozvánky k přijímací zkoušce.

Termíny přijímací zkoušky jsou v roce 2023 stanoveny takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: čtvrtek 13. 4. 2023
  • 2. termín: pátek 14. 4. 2023
 • šestileté studium
  • 1. termín: pondělí 17. 4. 2023
  • 2. termín: úterý 18. 4. 2023
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: středa 10. 5. 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. 5. 2023

Časový rozpis zkoušek (dokument Cermatu)

Jak budou výsledky přijímacího řízení oznámeny?

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme na našich webových stránkách https://www.gvp.cz/ poté, co obdržíme a zpracujeme výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Tyto výsledky budou označeny jako předběžné, protože podle § 36 a §38 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, musí mít účastníci řízení před vydáním konečného rozhodnutí možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Z tohoto důvodu bude následující den po zveřejnění předběžných výsledků v budově gymnázia umožněno zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Budeme se také snažit, aby podklady pro rozhodnutí byly uchazečům přístupné i online. Jakmile to CZVV (Cermat) umožní, rozešleme opravené přijímací testy a protokoly na emailové adresy zákonných zástupců uchazečů.

Následující den po zveřejnění předběžných výsledků budou v odpoledních hodinách na webu zveřejněny konečné výsledky. Tyto výsledky budou také obsahovat u většiny přijatých uchazečů informaci o konkrétní třídě a tedy jazykové kombinaci budoucího studia.

Přijatých uchazečů bude ve zveřejněném seznamu více, než je celková kapacita nově otvíraných tříd. Při určení počtu uchazečů, kteří budou v seznamu označeni jako přijatí, vycházíme z našeho odhadu, kolik uchazečů přijatých na obě školy dá přednost studiu na druhé škole, a z informací o tom, kolik uchazečů nebude mít přijímací řízení uzavřeno, protože se z vážných důvodů nemohli přijímacích zkoušek v řádném termínu zúčastnit a budou je konat až v náhradním termínu.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním na webu a na vývěsce na budově školy. Písemně se toto rozhodnutí nezasílá. Lze si je však vyzvednout v budově školy. Vyzvednutí rozhodnutí lze spojit s odevzdáním zápisového lístku.

Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána do datových schránek, emailem a poštou. Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu je možné podat odvolání. Podat odvolání doporučujeme v případě uchazečů, kteří se umístili do 100. místa v pořadí výsledků přijímacího řízení. Pokud někteří přijatí uchazeči, odevzdají zápisový lístek na druhé škole, budeme moci vydat nová rozhodnutí o přijetí na uvolněná místa těm uchazečům, kteří podají odvolání.

Co je zápisový lístek a k čemu slouží

Zápisový lístek je tiskopis, kterým přijatý uchazeč sděluje škole, kterou si vybral k dalšímu studiu, že na ni nastoupí. Zápisové lístky vydává základní škola. Pokud uchazeč nestuduje na základní škole, vydá mu zápisový lístek Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský úřad podle místa jeho trvalého bydliště.

Zápisový lístek je nutné doručit škole do 10 pracovních dní od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Budeme však velmi rádi, pokud nám zápisový lístek předáte co nejdříve. Pokud se přijatý uchazeč rozhodne na GVP nenastoupit, sdělte nám to prosím emailem, abychom mohli uvolněné místo ve škole nebo v určité jazykové skupině nabídnout dalším čekajícím zájemcům.

Jak postupovat v případě, že ...

... uchazeč je přijat na obě školy
Gratulujeme. Je potřeba učinit definitivní rozhodnutí, na kterou školu uchazeč nastoupí a této škole nejpozději do 10 pracovních dní od vydání rozhodnutí doručit zápisový lístek. Škole, kterou nevyberete, to prosím sdělte emailem.

... uchazeč je přijat na jednu školu a rád by na ní studoval
Gratulujeme. Nezapomeňte rychle doručit zápisový lístek. Musíte tak učinit nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení výsledků.

... uchazeč je přijat na jednu školu, ale raději by studoval na té druhé
Do školy, na kterou jste přijati, doručte zápisový lístek. Pokud existuje šance na přijetí na druhou školu, podejte tam odvolání. Pokud bude vašemu odvolání vyhověno, provedete zpětvzetí zápisového lístku z první školy a přenesete ho do druhé.

... uchazeč není přijat ani na jednu školu
Zvažte možnost podání odvolání. Uchazeči z 9. tříd by pak měli na webových stránkách https://www.prahaskolska.eu/mhmp-post/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/ sledovat, které školy vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, a do některého z těchto přijímacích řízení se přihlásit.