Menu se načítá

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni, se účastní několika projektů spolufinancovaných Evropskou unií


Od 1. 4. 2022 do 31. 7. 2023 je naše instituce realizátorem projektu
„MODERNIZACE VÝUKY PŘÍRODNÍCH VĚD NA GVP“
s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002206,
který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočívá v modernizaci a rekonstrukci 2 učeben biologie tak, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby. Odborné učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí přírodovědného vzdělávání s podporou klíčových kompetencí na práci s digitálními technologiemi. Celková výše podpory činí 1 996 325,35 Kč.

Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 byla škola realizátorem projektu
"Společně si rozumíme GNVP"
s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001229,
který byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činila 1 765 378 Kč.

Šablony III - Operační program Jan Amos Komenský

Projekt šablony II

Výzva č. 49 Úspěch pro každého