Menu se načítá

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni, se účastní několika projektů spolufinancovaných Evropskou unií


Aktuální projekt - Šablony JAK - probíhá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024

Od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2023 byla naše instituce realizátorem projektu
„MODERNIZACE VÝUKY PŘÍRODNÍCH VĚD NA GVP“
s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002206,
který byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spočíval v modernizaci a rekonstrukci 2 učeben biologie tak, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby. Odborné učebny již slouží pro rozvoj klíčových kompetencí přírodovědného vzdělávání s podporou klíčových kompetencí na práci s digitálními technologiemi.

Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 byla škola realizátorem projektu
"Společně si rozumíme GNVP"
s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001229,
který byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činila 1 765 378 Kč.

Šablony III - Operační program Jan Amos Komenský

Projekt šablony II

Výzva č. 49 Úspěch pro každého