Menu se načítá

Milí studenti,

pokud byste se někdy ocitli v obtížné situaci, a nezáleží na tom, zda v souvislosti se studiem nebo ne, pak byste měli vědět, že máte několik možností, kde hledat pomoc. Vždy existují lidé, kteří jsou připraveni vás vyslechnout, hledat a najít vhodné řešení vašeho problému.


Ve škole


Na naší škole se můžete obrátit na svého třídního učitele, vedení školy, výchovnou poradkyni Mgr. Naďu Brousilovou, tel.: 261 109 628, 730 871 611, nebo na školní psycholožku PhDr. Vladislavu Moravčíkovou, tel.: 602 227 813. Další podrobnosti jsou uvedeny na stránce výchovného poradenství.


Mimo školu pak existují tyto možnosti


Poradenská linka pomoci PPP Praha 1, 2 a 4: 606 062 344, plp@ppppraha.cz, viz letáček.

Kancelář Veřejného ochránce práv (ombudsmana), viz letáček1letáček2.


V akutních a krizových případech zavolejte