Menu se načítá

Vybavení školy

Škola je pro výuku dobře vybavena. Kromě učeben jednotlivých tříd máme speciální učebny určené pro výuku biologie, fyziky a chemie. Dále jsou v budově dvě menší učebny zaměřené na výuku jazyků, dvě počítačové učebny, dvě laboratoře biologie, laboratoř fyziky a laboratoř chemie. Vybudovali jsme i speciální učebnu pro výuku výtvarné výchovy a učebnu pro hudební výchovu. Pro výuku tělesné výchovy máme dvě tělocvičny, posilovnu a rozsáhlá školní hřiště.

Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s projektorem a připojením na internet. V několika učebnách jsou interaktivní tabule a panely. Prostory školy jsou pokryty signálem Wi-Fi sítě, ke které se mohu studenti připojit i ze svých vlastních zařízení. Škola je připojena k internetu optickým spojem s garantovanou rychlostí 100 Mb/s v obou směrech. Tato rychlost nám v současnosti vyhovuje. Jakmile by rychlost nedostačovala, jsme na stávající technologii schopni přejít na rychlost vyšší. Studentům je v budově školy k dispozici kopírka, skener a tiskárna. Po domluvě mohou využít i školní 3D tiskárny.

Stravování studentů a učitelů je zajištěno přímo v budově školy ve školní jídelně s vlastní kuchyní. Strávníci se shodují v hodnocení, že naše školní jídelna je prostě excelentní. Máme obrovské štěstí, že naše vedoucí školní jídelny, ekonomka, hlavní kuchařka, kuchařky i další pracovnice a pracovník školní kuchyně jsou skvělí. U nás si z jídelníčku určitě vyberete a jídlo vám bude chutnat.

Každý student má v šatně vlastní uzamykatelnou skříňku. Volné hodiny lze strávit ve studovně. Studentům je dále k dispozici školní knihovna a hudební zkušebna, kterou využívá několik studentských kapel.

Do naší školy můžete nakouknout prostřednictvím tohoto Youtube videa.

Hodina informatiky a komunikačních technologií v počítačové učebně
Měření ve fyzikální laboratoři
Pitva rousnice (žížaly) v laboratoři biologie
Velká tělocvična (22 m x 12 m)
Malá tělocvična (14 m x 12 m) s horolezeckou stěnou
Pozemek školy s hřišti
Výdej obědů ve školní jídelně
Školní jídelna
Studenti mohou používat barevnou kopírku, tiskárnu a skener
Volno před odpolední výukou ve studovně
Studentská kapela v hudební zkušebně
Video 2022

Odkaz na starší video (z 6. 1. 2021)