Menu se načítá

Za účelem finančního zajištění některých projektů a akcí pořádaných Gymnáziem, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 byl v roce 2017 založen Nadační fond Gymnázia Na Vítězné pláni. Podrobné informace o tomto fondu naleznete níže na této stránce.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete podpořit naše aktivity svým příspěvkem.
Číslo účtu Nadačního fondu je 115-5609630267/0100


Dokumenty


Všechny dokumenty Vám rádi potvrdíme v kanceláři zástupců ředitele. Zároveň se zde dá nahlédnout veřejně do smluv souvisejících s nadačním fondem.


Základní informace


Nadační fond Gymnázia Na Vítězné plán je zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 1555, pod spisovou značkou N 1555, s identifikačním číslem 06579141, ze dne 6. 11. 2017.

Účel fondu: finanční pomoc při vzdělávání žáků Gymnázia Na Vítězné pláni, podpora a rozvoj společenských aktivit žáků a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni, propagace Gymnázia Na Vítězné pláni a podpora majetkových investic Gymnázia Na Vítězné pláni. Účel Nadačního fondu GVP je podrobně popsán v Zakládací listině Nadačního fondu GVP a jeho Statutu. Základní dokumenty jsou uloženy v listinné podobě v sídle Nadačního fondu GVP, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 a jsou volně k nahlédnutí.

Právní forma: Nadační fond

Správní rada Nadačního fondu má 3 členy

  • Předseda správní rady Mgr. Pavla Imramovská
  • Člen správní rady PhDr. Jaroslav Mervínský
  • Člen správní rady Mgr. Irena Bártová

Revizorem Nadačního fondu je Ing. Lucie Kozderková

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření se podává na příslušný rejstřík u Městského soudu v Praze vždy k 30. 6. kalendářního roku

Způsob jednání Jménem Nadačního fondu GVP jedná vždy předseda správní rady společně s dalším členem správní rady. Každý nadační dar musí být většinově odhlasován členy správní rady.

Rozhodli jste se podpořit Nadační fond GVP? Jsme velice rádi, že věnujete finanční příspěvek našemu fondu. Komu jsme jím pomohli, na jaký účel byly peníze věnovány, se dozvíte na těchto stránkách. Pokud si to budete přát, můžete sami rozhodnout o využití vámi darovaného finančního příspěvku, vaše rozhodnutí o účelu daru je pro nás závazné.

Číslo našeho účtu: 115-5609630267/0100 Na těchto stránkách naleznete formuláře na potvrzení o darování finančního daru pro účely daňového přiznání. Vyplňte jej a v kanceláři školy vám bude potvrzeno. Jsme velice vděčni, že Gymnáziu Na Vítězné pláni pomáháte, podporujete jeho výukové a společenské aktivity. Díky vám můžeme realizovat své projekty na zkvalitnění výuky, podpory nadaných studentů a společenských událostí, jimiž GVP žije!