Menu se načítá

Výsledky přijímacího řízení

Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů (zveřejněno 15. 5. 2024):

Zveřejněním výše uvedených seznamů se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazečů považují za oznámená. Písemně se rozhodnutí nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do pondělí 20. 5. 2024. Odvolání se adresuje Odboru školství a mládeže MHMP Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, ale podává se prostřednictvím ředitele naší školy. Fyzicky se tedy doručuje na adresu Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160. Odvolání má smysl podat v případě, když existuje podezření, že nebyla dodržena pravidla platná pro organizaci přijímacího řízení a uchazeč byl v této souvislosti nějak poškozen.

Přijatý uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v aktuálním kole přijímacího řízení. Uchazeč, který se vzdal práva na přijetí, se však může přihlásit do dalších kol přijímacího řízení.

Neočekáváme, že by naše škola organizovala 2. kolo přijímacího řízení.

Redukovaná pořadí

Redukovaná pořadí zahrnují pouze výsledky z matematiky a elektronické losování. Slouží pouze k určení pořadí uchazečů, kterým byla prominuta zkouška z českého jazyka a literatury (vyznačeno žlutě).

Záznam z elektronického losování uskutečněného v úterý 7.5.2024 po 11. hodině v učebně 005.


Počet přihlášených uchazečů


Počet evidovaných přihlášek na naši školu
1478 (elektronicky 1385, výpis 60, papír 33)
celkem
a podle
priority
123
čtyřleté studium (1.E a 1.F; 60 míst)2581556043
šestileté studium s rozšířenou němčinou (1.A; 30)782245294243
šestileté studium s francouzštinou (1.B; 30)438132132174

Přijímané třídy


V roce 2024 budeme otvírat celkem 4 třídy, dvě třídy čtyřletého studia a dvě třídy šestiletého studia.

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,

 • 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté (2 třídy, přijmeme 60 uchazečů)

třída 1.E, angličtina - němčina,
třída 1.F, angličtina - španělština,
čtyřletý studijní program s jazykem francouzským otevřen nebude,
ve čtyřletém studiu organizujeme jedno přijímací řízení, společné do obou tříd.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
organizujeme dvě samostatná přijímací řízení:

 • 79-41-K/61 gymnázium šestileté s posílenou výukou německého jazyka (přijmeme 30 uchazečů),
 • 79-41-K/61 gymnázium šestileté s výukou francouzského jazyka (přijmeme 30 uchazečů),

šestiletý studijní program s jazykem španělským otevřen nebude.

Podrobnější informace o přijímaných třídách jsou zde.


Přípravné kurzy


Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. Gymnázium Na Zatlance nebo společnost SCIO.


Den otevřených dveří


Den otevřených dveří proběhl ve středu 10. ledna 2024 v rozmezí 16 až 18 hodin.


Přihlášky ke studiu


Přihlášky je studiu se podávají v první polovině února. Posledním dnem, kdy je možné přihlášku podat, je úterý 20. 2. 2024. Další podrobnosti o přihláškách jsou zde.


Termíny přijímací zkoušky


 • čtyřleté studium
  • 1. termín: pátek 12. 4. 2024
  • 2. termín: pondělí 15. 4. 2024
 • šestileté studium
  • 1. termín: úterý 16. 4. 2024
  • 2. termín: středa 17. 4. 2024
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: pondělí 29. 4. 2024
  • 2. termín: úterý 30. 4. 2024

Podrobnosti o průběhu přijímacích zkoušek jsou uvedeny zde.


Kontakty


Pokud budete mít nějaké dotazy k přijímacímu řízení, využijte níže uvedené kontakty. Rádi vaše dotazy zodpovíme:

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.