Menu se načítá

Informace pro uchazeče o studium


Aktuální stav přijímacího řízení


Počet evidovaných přihlášek na naši školu
1478 (elektronicky 1385, výpis 60, papír 33)
celkem
a podle
priority
123
čtyřleté studium (1.E a 1.F; 60 míst)2651576543
šestileté studium s rozšířenou němčinou (1.A; 30)779245292242
šestileté studium s francouzštinou (1.B; 30)434131131172

Obdrželi jsme celkem 1478 přihlášek ke studiu. Možnost podat přihlášku na oba šestileté obory využilo 85 uchazečů. Všem, kteří si k nám přihlášku podali, děkujeme za projevenou důvěru. Vážíme si toho, že drtivá většina přihlášek, 1385 (94%), byla podána plně elektronicky. Ušetřilo nám to velké množství práce. Děkujeme.

Přihlášky nyní zpracováváme. V druhé polovině března zašleme uchazečům pozvánku k přijímací zkoušce, nebo informaci o tom, že přijímací zkoušku konají na jiné škole. O tom, na které škole uchazeč vykoná přijímací zkoušku, rozhoduje CZVV / Cermat.


Přijímané třídy


V roce 2024 budeme otvírat celkem 4 třídy, dvě třídy čtyřletého studia a dvě třídy šestiletého studia.

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,

 • 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté (2 třídy, přijmeme 60 uchazečů)

třída 1.E, angličtina - němčina,
třída 1.F, angličtina - španělština,
čtyřletý studijní program s jazykem francouzským otevřen nebude,
ve čtyřletém studiu organizujeme jedno přijímací řízení, společné do obou tříd.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
organizujeme dvě samostatná přijímací řízení:

 • 79-41-K/61 gymnázium šestileté s posílenou výukou německého jazyka (přijmeme 30 uchazečů),
 • 79-41-K/61 gymnázium šestileté s výukou francouzského jazyka (přijmeme 30 uchazečů),

šestiletý studijní program s jazykem španělským otevřen nebude.

Podrobnější informace o přijímaných třídách jsou zde.


Přípravné kurzy


Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. Gymnázium Na Zatlance nebo společnost SCIO.


Den otevřených dveří


Den otevřených dveří proběhl ve středu 10. ledna 2024 v rozmezí 16 až 18 hodin.


Přihlášky ke studiu


Přihlášky je studiu se podávají v první polovině února. Posledním dnem, kdy je možné přihlášku podat, je úterý 20. 2. 2024. Další podrobnosti o přihláškách jsou zde.


Termíny přijímací zkoušky


 • čtyřleté studium
  • 1. termín: pátek 12. 4. 2024
  • 2. termín: pondělí 15. 4. 2024
 • šestileté studium
  • 1. termín: úterý 16. 4. 2024
  • 2. termín: středa 17. 4. 2024
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: pondělí 29. 4. 2024
  • 2. termín: úterý 30. 4. 2024

Podrobnosti o průběhu přijímacích zkoušek jsou uvedeny zde.


Kontakty


Pokud budete mít nějaké dotazy k přijímacímu řízení, využijte níže uvedené kontakty. Rádi vaše dotazy zodpovíme:

Email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.