Menu se načítá

Naše škola

Jsme gymnázium s šestiletým a čtyřletým studijním programem. Naše škola je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, její financování je zajištěno z veřejných zdrojů, školné se nevybírá. Pedagogický sbor tvoří celkem 60 učitelů včetně vedení školy, z čehož je 20 mužů. Všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Dalších 20 pracovníků zabezpečuje provoz školy, spadá sem i zajištění chodu školní jídelny.

Ve školním roce 2023/2024 studuje na našem gymnáziu více než 670 studentů ve 22 třídách. Jedná se o 8 tříd čtyřletého studia a 14 tříd studia šestiletého. Cizími jazyky, které se na naší škole vyučují, jsou angličtina, němčina, francouzština a španělština.

Naše gymnázium vychází z předpokladu, že uchazeči o studium přicházejí se snahou být našimi úspěšnými absolventy a poté se vydat k dalšímu studiu na vysoké škole u nás či v zahraničí. Na naší škole, jež je institucí všeobecně vzdělávací, má student možnost získat základní orientaci ve stěžejních vědních disciplínách, současně však i hlubší znalosti v těch oborech, které si zvolí jako předmět svého dalšího studia. To je krom jiného zajištěno i možností volby příslušných volitelných předmětů, které jsou studentům ve velké míře nabízeny v předmaturitním a zejména pak v maturitním ročníku, kdy má student o svém dalším studiu již určitou představu.

Učební plán na naší škole je jednotný, třídy nejsou diferencovány formou zaměření, ani členěny na větev humanitní, přírodovědnou, všeobecnou apod.

Na našem webu si můžete prohlédnout učební plán jednotlivých tříd a předmětů i kompletní školní vzdělávací program.

Vážení uchazeči, pokud ještě přesně nevíte, jakým směrem se chcete profesně orientovat, nebo to již trochu tušíte, ale i tak chcete získat kvalitní základy jak v oborech přírodovědných a technických, tak i společenských a jazykových, pak je naše škola vhodná právě pro vás.

Naši absolventi pokračují ve studiu na různých typech vysokých škol:

Absolventi dle typu dalšího VŠ studia

2017

2018

2019

2020

Ekonomické obory + právo

38%

44%

29%

30%

Humanitní a společenské vědy

12%

20%

27%

18%

Technické obory (ČVUT, VŠCHT, MFF)

19%

17%

21%

25%

Medicína a přírodověda

20%

12%

14%

21%

Ostatní (umělecké školy, PedF, FTVS, aj.)

11%

8%

8%

6%