Menu se načítá

Co nabízíme

Naše škola nabízí svým studentům především kvalitní všeobecnou přípravu pro budoucí život a pro následné studium na vysoké škole. Studium je náročné a bez zodpovědné práce a přiměřeného úsilí studentů se neobejde. Všichni musí dodržovat stanovená pravidla. Studentům však také nabízíme vlídné zacházení a respekt k jejich názorům. Studenti si volí své zástupce do studentského parlamentu, se kterým vedení školy pravidelně komunikuje. Každoročně organizujeme anonymní evaluaci, jejímž prostřednictvím studenti hodnotí školu i jednotlivé vyučující.

Výsledky evaluace nás opravňují k tvrzení, že v naší škole panuje dobrá atmosféra založená na vzájemném respektu mezi studenty a učiteli.

Kromě každodenního studia se můžete těšit ještě na následující:

Sportovní kurzy:

  • Vodácký kurz (sjezd Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova)
  • Lyžařský kurz (nejčastěji v Rakousku)
  • Sportovní kurz zaměřený na cyklistiku a sporty v přírodě.

Zahraniční zájezdy

Během studia se budete moci zúčastnit několika zahraničních zájezdů. Jezdíme na místa obvyklá i méně obvyklá, nejčastěji po Evropě, ale občas i mimo ni. Podívejte se na stránku věnovanou zahraničním zájezdům, jaké akce jsme uskutečnili v uplynulých letech.

Těšit se můžete i na naši skvělou školní jídelnu!

Jsme připraveni vyjít vstříc studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, aktivním sportovcům, nadaným studentům i nabídnout pomoc těm, kteří by měli se studiem nějaký problém. Pomáháme těm, kteří chtějí část svého středoškolského studia strávit na škole v zahraničí. Ve škole pracuje výchovný poradce a školní psycholog. Je možné domluvit individuální studijní plán. Školní jídelna je po domluvě schopna respektovat případnou dietu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte:
email školy mail@gvp.cz, telefon 261 109 611.
Ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský, mervinsky@gvp.cz, 261 109 622, 605 282 446.
Organizaci přijímacího řízení mají na starosti:
Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele, horyna@gvp.cz, 261 109 624, 732 769 296,
a Věra Plháková, asistentka ředitele školy, plhakova@gvp.cz, 261 109 623.
Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová, brousilova@gvp.cz, 261 109 628, 730 871 611.

Odjezd z Vyššího Brodu, vodácký kurz začíná
Večer na kurzu