Menu se načítá

Doplňovací volby do školské rady Gymnázia Na Vítězné pláni

Matěj Král

5. listopadu 2014
Jak můžete vědět z mého staršího článku, ve středu 19. 11. 2014 (tedy v den konání třídních schůzek) proběhnou na našem gymnáziu doplňovací volby do školské rady. Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. V tuto chvíli vás chci především seznámit s osobami kandidátů. Svoji kandidaturu ohlásili tři zletilí studenti – Monika Charousková, Richard Klíma a Lukáš Vaněk. Základní informace o nich najdete v přiložených souborech. Stručný popis volebního systému je uveden v článku.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Jelikož se ale v tomto případě jedná o volby doplňovací, funkční období zvolených členů skončí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených za pedagogické pracovníky v minulých volbách, tj. na konci roku 2015.

Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty volí oprávněné osoby (tj. všichni zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti) tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob; jinak se volby opakují. Volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách.

Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Volit budete moci ve středu 19. 11. 2014 od 7.45 do 19.00 ve vestibulu školy.

Komentáře

Zatím tu nic není
Nejste přihlášeni - komentář bude přidán po schválení adminem