Menu se načítá

Jak se přihlásit

Přihlášku ke studiu musí zákonný zástupce uchazeče doručit škole osobně či poštou nejpozději do pátku 1. 3. 2024. Přihlášky přijímáme od začátku února v recepci školy každý pracovní den od 7 do 20 hodin.

Na této stránce jsou některé tipy a prosby, jak by měla být vyplněna přihláška. Podle naší zkušenosti bývá přibližně 95% přihlášek vyplněno správně, s těmi zbývajícími 5% míváme bohužel velké problémy. Moc děkujeme všem rodičům, kteří vyplní přihlášku pečlivě. Teď tedy, jak na to…

Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout i zde:

Originální formulář má růžový podklad, ale vytištěná přihláška může být i černobílá. Měla by být vytištěna oboustranně na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení.

Uchazeč se může hlásit na dvě různé školy. Vyplňuje tedy dvě přihlášky, jednu odevzdá na jedné škole, druhou na druhé. Obě přihlášky by měly být vyplněny zcela stejně a to včetně pořadí škol. Ve škole, kterou uvedete na řádce „1. škola“, budete konat přijímací zkoušku v 1. termínu. Ve škole, kterou uvedete na řádce „2. škola“, budete konat přijímací zkoušku v 2. termínu. Pokud budete přijati na obě školy, rozhodujete až následně - podáním zápisového lístku na jednu z nich, na které škole budete studovat. Žádná povinnost nastoupit ke studiu na 1. škole neexistuje. Kolonky „termín školní přijímací zkoušky“ se nevyplňují, zůstanou prázdné. Tyto kolonky by byly využity, kdyby škola organizovala školní přijímací zkoušku jiný den, než je jednotný termín státní zkoušky, viz vysvětlivka číslo 9 na přihlášce.

Přihlášku vyplňte prosím čitelně. Speciální pozornost věnujte emailové adrese zákonného zástupce. Tuto emailovou adresu opravdu používáme ke komunikaci a je pro nás problematické jednotlivé znaky při obtížné čitelnosti tipovat.

Zajistěte prosím, aby na přihlášce byly uvedeny aktuální a funkční údaje (telefon, email). Některé základní školy poskytují svým žákům přihlášky, kde jsou tyto údaje již vyplněny podle údajů z informačního systému základní školy. Stává se, že rodiče takovou přihlášku podepíší, aniž tyto údaje zkontrolují, a my až následně zjistíme, že jde o údaje zastaralé a již nefunkční.

Údaj o tom, jakou jazykovou kombinaci chcete studovat, se na přihlášce neuvádí. Formulář přihlášky neobsahuje vhodnou kolonku. Po uzavření příjmu přihlášek vás proto oslovíme emailem, ve kterém vás nasměrujeme na náš webový formulář, ve kterém tuto informaci doplníte.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu není pro studium na gymnáziu vyžadováno. Tato část přihlášky se nevyplňuje, zůstane prázdná.

Přihlášku musí podepsat ten zákonný zástupce, který je na přihlášce uveden (vyplněn). Není možné, aby z podpisu na přihlášce bylo patrné, že ji podepsal někdo jiný (druhý z rodičů).

Pokud má zákonný zástupce, který je uveden na přihlášce, zřízenou datovou schránku, uveďte prosím identifikátor datové schránky na přihlášce. Tento identifikátor má 7 znaků. Nezaměňte ho prosím s identifikátorem, který slouží k přihlášení osoby k datové schránce a má jen 6 znaků. Uvedená datová schránka musí být datovou schránkou toho zákonného zástupce, který je na přihlášce uveden. Není možné, aby byl na přihlášce uveden jeden rodič a současně datová schránka druhého rodiče.

Podání přihlášky prostřednictvím datové schránky je bohužel složité. Problém je v tom, že na formuláři přihlášky není jen podpis zákonného zástupce, který přihlášku podává, ale většinou i podpis ředitele a razítko základní školy, která ověřuje správně zapsanou klasifikaci ze ZŠ. Aby byla zachována právní síla tohoto ověření, je potřeba před odesláním takové přihlášky datovou schránkou provést její autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby na kontaktním místě Czech Pointu. Pokud datovou schránkou obdržíme jen obyčejný sken přihlášky, pak přihlášku přijmeme, ale budeme vás muset požádat o dodatečné dodání originálu přihlášky, nebo o provedení její autorizované konverze. V současnosti je nejlepší doručit přihlášku osobně, nebo ji poslat poštou.

Doufáme, že se brzy, snad již příští rok, dočkáme avizované změny, kdy se přihlášky budou podávat elektronicky prostřednictvím webu.