Menu se načítá

Přijímané třídy

V roce 2024 budeme otvírat celkem 4 nové třídy, dvě třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A, němčina s DSD programem - angličtina,
třída 1.B, angličtina - francouzština,
šestiletý studijní program s jazykem španělským otevřen nebude.

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E, angličtina - němčina,
třída 1.F, angličtina - španělština,
čtyřletý studijní program s jazykem francouzským otevřen nebude.

Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka. Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni B2/C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna jazyková skupina (14-16 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.

Studenti druhé přijímané třídy šestiletého studia (1.B) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk francouzštinu.

Přijímací řízení tříd šestiletého studia bude jednotné, jde o stejný obor vzdělávání. Při komunikaci s uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu, zjistíme, o jakou jazykovou kombinaci (třídu) mají zájem. Uchazeči s nejlepším bodovým ziskem při přijímacím řízení pak budou zařazeni do jazykové skupiny (třídy) podle svého zájmu. Dalším uchazečům, kterým nebudeme moci v tomto ohledu z kapacitních důvodů vyhovět, nabídneme studium v jiné jazykové skupině (třídě). Pokud bude přijatý uchazeč zásadně nespokojen se svým zařazením do jazykové skupiny, může se svého práva na přijetí vzdát. Nezíská tím však právo přijetí na jiné škole. Bude se pak moci zúčastnit 2. kola přijímacího řízení na školách, které 2. kolo vypíší, nebo zůstat na základní škole.

Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk budou studenti třídy 1.E studovat němčinu a studenti třídy 1.F španělštinu. Studenti se na výuku němčiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů). Volba druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do vyčerpání stanovené kapacity jazykové skupiny. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci z kapacitních důvodů do vybrané skupiny zařadit, nabídneme studium v jiné jazykové skupině. Pokud bude přijatý uchazeč zásadně nespokojen se svým zařazením do jazykové skupiny, může se svého práva na přijetí vzdát. Nezíská tím však právo přijetí na jiné škole. Bude se pak moci zúčastnit 2. kola přijímacího řízení na školách, které 2. kolo vypíší.