Menu se načítá

Články uživatele Martin Horyna

Rozvrh 2020/21

10. 08. 2020

Volitelné předměty - rozvrh

13. 06. 2020
Oznamuji, že byl vytvořen rozvrh volitelných předmětů v maturitním ročníku 2020/21 a bylo provedeno rozdělení studentů do jednotlivých termínů. Tento rozvrh najdete na gvp.cz/vp/ Od pondělí 15.6. 20:00 do úterý  23.6. mohou studenti provádět úpravy v rozdělení. Volitelný předmět je možné změnit v případě, že bude dodržena maximální a minimální kapacita předmětu. Studenti, kteří mají v tuto chvíli zapsáno méně než pět volitelných předmětů, protože v rozvrhu došlo k časové kolizi dvou předmětů, které si původně zvolili, mohou kontaktovat již nyní Martina Horynu, horyna@gvp.cz, 732 769 296 a domluvit si řešení.

Volitelné předměty pro předmaturitní ročník byly rozděleny do dvou skupin. Rozdělení je zde.

Rozvrh ústních maturit 2020

28. 05. 2020

Budova školy

22. 05. 2020
Asi to většina z vás neví, protože do školy nechodíte, ale budova naší školy vypadá nyní takto:

Letní škola astronomie

07. 05. 2020
Letos v létě se uskuteční již 62. ročník letní školy astronomie - Astronomické expedice, kterou pořádá Česká astronomická společnost. Akce určena především pro středoškolské studenty. Potřebné informace najdete v letáčku a na webu  https://astronomickaexpedice.cz/.

Volitelné předměty ve šk. roce 2020/21

01. 04. 2020
Vážení studenti,

dnes zahajujeme proces volby volitelných předmětů pro příští školní rok. Studenti, kteří budou příští rok v předmaturitním ročníku, si zvolí 2 volitelné předměty na stránce gvp.cz/vpp. Ti, kteří budou v maturitním ročníku, si zvolí 5 nových volitelných předmětů na gvp.cz/vp a ve dvou předmětech, které mají letos, budou pokračovat.

Podrobnější informace o volitelných předmětech najdete na adrese https://www.gvp.cz/studium/volitelne_predmety/. U každého nabízeného předmětu je uvedeno jméno učitele, garanta předmětu, který je připraven emailem zodpovědět vaše případné otázky o daném předmětu. O tom, kdo bude předmět učit, se teprve rozhodne. Není to tedy tak, že garant bude předmět vždy i vyučovat. U většiny předmětů však tomu tak bude.

Svoji volbu prosím proveďte do 19. 4. Na to, kdy svoji volbu do tohoto termínu provedete, nezáleží. Ten, kdo volbu provede dříve, nezískává žádnou výhodu před tím, kdo volbu provede později. Žádné kapacity předmětů nejsou v tuto chvíli stanoveny. Naopak, zjišťujeme, jaký zájem o jednotlivé volitelné předměty máte, a zda bude potřeba u některých předmětů otevřít více skupin.

Od 20. 4. budeme postupně vyřazovat z nabídky předměty s minimálním zájmem studentů a současně vyzveme studenty, jejichž předmět nebude otevřen, aby provedli novou volbu. Volitelný předmět bude otevřen tehdy, pokud do něj bude zapsáno alespoň 12 studentů. Nakonec bude provedeno rozdělení volitelných předmětů do termínů. Pokud se stane, že volba některého studenta bude z termínových důvodů neproveditelná, bude muset svoji volbu upravit.

Škola je od středy 11.3. uzavřena

11. 03. 2020
Budova školy je podle rozhodnutí vlády ČR od středy 11.3. uzavřena. Vyučování odpadá, obědy ve školní jídelně jsou hromadně odhlášeny. Toto opatření potrvá do odvolání. Vyzýváme studenty, aby průběžně sledovali běžné elektronické komunikační kanály (web, email, Bakaláři), učitelé se s nimi spojí a zadají studijní úkoly. Ve dnech 11.-13.3. bude uzavřena i budova školy. Od pondělí 16.3. bude provozní doba školy (recepce a kancelář) zajištěna od 8 do 12 hodin. Pokud potřebujete podat žádost o nahrazení maturitní zkoušky certifikátem nebo získat nějaké potvrzení, můžete to v této době vyřídit.

Obvodní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F

04. 02. 2020
Celkem osm studentů z 1. a 2. ročníku šestiletého studia postoupilo do obvodního kola Fyzikální olympiády pro Prahu 4, které se konalo 24.1. Výborně si tam vedli především studenti z 2.A a 2.B, kteří získali 2., 3., 5. a 8. místo. Studenti z 1. ročníku šestiletého studia mají ve srovnání se studenty osmiletého studia situaci komplikovanou tím, že v 1. pololetí v hodinách fyziky především opakujeme látku z 6. a 7. ročníku a k tématům běžně probíraným v 8. ročníku se dostáváme až později. I tak se všichni tři naši zástupci stali úspěšnými řešiteli obvodního kola. Všem účastníkům blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy. Kompletní výsledky jsou zde.

Hledáme nové učitele

03. 02. 2020

Rádi bychom našli nové kolegyně nebo kolegy k posílení našeho učitelského sboru. Potřebujeme především učitele fyziky, informatiky, matematiky a také českého jazyka a hudební výchovy. Možnost plného i částečného úvazku. Nástup od 1. 9. 2020, nebo podle dohody.

Nabízíme práci ve stabilním kolektivu vzájemně se podporujících kolegů při výuce studentů, z nichž většině na jejich vzdělání záleží. Odměňování podle platných tabulek pro učitele, osobní ohodnocení a odměny podle pracovního výkonu. Možnost účasti na zahraničních exkurzích.

V případě zájmu o tyto pracovní pozice nebo pro získání dalších informací se obracejte na ředitele školy PhDr. Jaroslava Mervínského, email: reditel@gvp.cz.

Exkurze na FEL ČVUT

28. 01. 2020
Byli jsme pozváni na akci Tři motivační přednášky pro středoškoláky, kterou pořádá Fakulta elektrotechnická ČVUT v rámci programu svého Dne otevřených dveří v pátek 7. 2. 2020. Přednáška je určena pro středoškoláky, kteří zvažují možnost svého budoucího studia na této či jiné technicky zaměřené škole. Účastníci budou uvolněni ze své běžné výuky na GVP. Odchod od školy bude 7.2. v 9:30. Zájemci o účast se musí nahlásit nejpozději ve čtvrtek 30.9. u pana prof. Martina Vinklera (osobně nebo emailem na adresu vinkler@gvp.cz), který je na tyto přednášky doprovodí. Po skončení přednášek se můžete samostatně zúčastnit dalších akcí pořádaných v rámci Dne otevřených dveří FEL ČVUT.

Sáhněte si na částice

28. 01. 2020
Evropské výzkumné centrum CERN ve spolupráci s českými školami, např. MFF UK a FJFI ČVUT, organizuje pro středoškolské studenty se zájmem o fyziku akci International Masterclasses - hands on particle physics. Jedná se o jednodenní akci. Studentům je v dopolední části představena částicová fyzika formou několika přednášek a v odpolední části analyzují data z jednoho předem zvoleného experimentu provedeného na urychlovači v CERNu. Vyhodnocená data na konci dne spojí, zobrazí si výsledky a ty pak diskutují se studenty z jiných zemí (kteří ten den dělali totéž) na závěrečné videokonferenci moderované CERNem. V ČR se letos bude tato akce konat devětkrát, a to v šesti různých městech. Zájemci se mohou samostatně přihlásit na jakoukoliv z těchto akcí. Další informace a možnost přihlášení naleznete zde.

Informační den Univerzity Karlovy 23. 11. 2019

12. 11. 2019
UK Point - oddělení informačních služeb Vás zve na Informační den Univerzity Karlovy, který se uskuteční v sobotu 23. 11. 2019 od 9:00 do 16:00 hodin v areálu kampusu Albertov (Praha 2). Cílem akce je seznámit studenty středních škol a gymnázií a další zájemce s možnostmi studia na Univerzitě Karlově. Kompletní studijní nabídku pro akademický rok 2020/2021 zde představí všech 17 fakult UK. Webové stránky k akci naleznete zde a FB událost zde.

Stávka ve středu 6. 11.

04. 11. 2019
Většina učitelů naší školy se ve středu 6. 11. zapojí do stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Díky tomu není vedení školy schopno zajistit smysluplnou výuku ve třídách. Ředitel školy se proto rozhodl vyhlásit pro žáky volný den podle §24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Toto rozhodnutí se týká všech tříd s výjimkou 3.F a 5.C. Třídy 3.F a 5.C se zúčastní akce Španělská kultura křížem krážem podle původního plánu. Ostatní výuka i v těchto dvou třídách odpadá.

Školní jídelna nebude ve středu 6. 11. vařit. Všechny obědy byly hromadně odhlášeny.

Omezení provozu školy

01. 11. 2019
V nejbližších dnech nás čeká několik omezení provozu školy v souvislosti s výměnou oken:

Od středy 6. 11. se budou měnit okna v šatnách na severní straně budovy. Studenti, kteří zde mají skříňku (čísla od 384 do 599), musí počítat s tím, že se v době práce na výměně okna ke své skříňce nedostanou. Prosím domluvte se spolužákem, který má skříňku jinde, a své věci si odkládat do jeho skříňky. Dočasně bude také ze šaten uklizen pingpongový stůl.

Od čtvrtka 7. 11. budou záchody v druhém patře na východní straně budovy, tedy původně pánské, změněny na dámské! Na západní straně se budou postupně vyměňovat okna na dívčích záchodech. V době, kdy se bude pracovat na výměně oken, budou tyto záchody uzavřeny.

Od 7. 11. dojde také k výměně oken na odpočívadlech schodiště na západní straně. V okamžiku výměny bude toto schodiště uzavřeno. Používejte tedy především schodiště na východní straně a nepřekážejte prosím dělníkům v jejich práci.

Děkujeme za vaši spolupráci a trpělivost, se kterou snášíte různá omezení spojená s opravou budovy za provozu.

Omezení provozu šaten

08. 10. 2019
Příští týden od pondělí 14.10. do pátku 18.10. se budou měnit okna v šatnách na jižní straně budovy. Chodba pod těmito okny bude proto uzavřena. Uživatelé šatnových skříněk s čísly 1 až 105 tedy nebudou mít ke svým skříňkám přístup. Prosím domluvte se s někým ze svých spolužáků a odkládejte si své věci do jeho skříňky. Ostatní studenty prosím, aby byli ke svým spolužákům ze skříněk 1 až 105 maximálně vstřícní. Na jaře se budou měnit okna na severní straně, takže si budete moci své služby vzájemně oplatit.

POZOR: Potřebné věci si ze skříněk 1 až 105 vystěhujte nejpozději v pátek 11.10. Celý příští týden se ke svým skříňkám bohužel nedostanete.

3. a 4.10. školní jídelna nevaří

26. 09. 2019
Ve čtvrtek 3.10. a v pátek 4.10. se budou měnit okna ve skladech a dalším zázemí školní kuchyně. Z tohoto důvodu bude provoz školní jídelny výrazně omezen. Ve středu 2.10. a v pondělí 7.10. se bude vařit jen jedno jídlo a ve ve čtvrtek 3.10. a v pátek 4.10. bude jídelna zcela uzavřena.

V pondělí 30.9. budou měněna okna na chodbách (východní strana). Počítejte s pravděpodobnou nižší teplotou na chodbách.