Menu se načítá

Otevřené filmové dílny na FAMU FESTU NOIR

Jiří Forejt

29. října 2012
Letošní ročník filmové přehlídky FAMU FEST nabízí studentům gymnázií a středních škol příležitost, natočit si vlastní krátký film. Nemusíte se chtít hlásit na FAMU, stačí touha po vlastní filmové tvorbě.

15. – 17. Listopadu
 3-denní filmové dílny (čtvrtek, pátek, sobota od 10:00 – 17:00)
Nová scéna ND, FAMU

Zájemci se mohou hlásit do 10. listopadu na těchto adresách

Koordinátor projektu a kontaktní osoba
Alexandra Lipovská,
720 422 086
alex@freecinema.cz

ředitel společnosti Free Cinema Pofiv, o.p.s.
Jiří Forejt,
723 74 48 83
jiri@freecinema.cz

další informace na facebook.com/FreeCinemaole

Charakteristika dílen

Každý ze tří dnů navazuje na ten následující. Vítáme předem promyšlené náměty na krátké filmy, a preferenci účastníků pro jednu z konkrétních dílen. V případě nerovnoměrného rozložení zájmu si ponecháváme možnost provést rozřazení.

Dopolední část programu bude pro všechny dílny společná. Studenti budou mít možnost shlédnout na plátně výběr krátkých filmů s pedagogickým výkladem. Studenti se seznámí se základními pravidly tvorby krátkých filmů na konkrétních příkladech.

Odpolední část programu bude pro všechny dílny individuální.

Žánrová dílna „NOIR“ – účastníci budou mít možnost během tří dnů vyvinout vlastní žánrový příběh, který bude vycházet ze známých žánrových konvencí detektivních a kriminálních filmů. V průběhu tří dnů se studenti postupně seznámí s těmito žánrovými postupy, aby je pak postupně mohli zapracovávat do svého krátkého filmu.
V průběhu prvního dne se studenti seznámí s příklady klasických noirových syžetů a s hlavními formálními atributy tohoto žánru. Během prvního dne dojde k výběru námětu a rozepsání bodového scénáře. Druhý den bude vyčleněn na samotnou realizaci.Třetí den na konečný sestřih. 

Lektor dílny: Tomáš Hruška

Dílna „CINEMA DE AUTEUR“ – Dílna autorského filmu se bude soustředit na realizaci původních autorských námětů bez kladení důrazu na žánrová východiska. Realizační cyklus bude také rozložen do tří dnů, avšak na místo žánrové průpravy prvního dne bude čas věnován seznámení se základními funkčními principy výstavby krátkého filmového příběhu z pohledu scénáristy a režiséra. Chtěli bychom umožnit následné srovnání tvůrčí práce mladých lidí, kteří jsou na jedné straně omezeni žánrovými pravidly, a na straně druhé jim prakticky žádná omezení kladena nejsou, protože vše lze ospravedlnit jako původní a autorské. 

Lektor: Črt Brajnik

Experimentální laboratoř klasického filmu - Lab je zaměřen na práci s filmovým materiálem a zkoumání jeho limitů. Tato práce může být i experimentem s narativem a nebo se narativu může zcela vyhnout. Půjde o to představit si filmový pás jako mapu různých zásahu, které na něm potom zůstanou jako stopy a povedou k nevšednímu obrazu. K experimentu zvolíme barevný materiál formátu super 8, který patří jak do oblasti amatérského, tak experimentálního filmu. Třídenní dílna bude postupovat od natáčení - expozice materiálu za pomoci kamery přes chemickou expozici (vyvolávávání, chemický zásah do materiálu) po mechanický zásah do filmového pásu. Součástí bude i střih materiálu a projekce z filmového projektoru.

Lektorka: Alex Moralesová, Giorgij Bagdasarov

Časový harmonogram

Harmonogram jednotlivých dílen bude částečně individuální. V dopoledních hodinách budou v Lažanském paláci probíhat společné projekce festivalových filmů. Během dne pak každá z dílen půjde vlastní cestou. Styčným bodem pak bude jedna společná masterclass se slavnou Polskou režisérkou Agniezskou Hollandovou. Poslední den ve večerních hodinách proběhne premiéra dokončených filmů opět v Lažanském paláci na FAMU, nebo v prostorách Galerie AMU na Malostranském náměstí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou studenti středních škol ve věkovém rozmezí od cca 15 - 18 let. Celkem počítáme tedy maximálně s 20 účastníky.

Technické a prostorové zázemí dílen

Účastníci budou mít k dispozici z kapacit organizátorů profesionální záznamovou techniku, postprodukční zázemí a po celou dobu k ruce zkušeného filmového lektora, který bude vést a koordinovat jejich tvůrčí práci. 

Komentáře

Zatím tu nic není
Nejste přihlášeni - komentář bude přidán po schválení adminem