Menu se načítá

Vynikající, inspirující úspěch naší školy – Cena Maxe Broda

Eva Podzimková

21. června 2010
Tři studenti GVP dosáhli fantastického úspěchu v celostátní literární soutěži: Barbora Kukrechtová ze VI. A, Kristýna Večeřová z V. B a Jan Komárek ze VI. A.

Dovolíme si v tomto případě částečně využít tiskové zprávy Společnosti Franze Kafky.

Společnost Franze Kafky vyhlásila v pondělí 21. června 2010 výsledky studentské literární soutěže o nejlepší esej – Ceny Maxe Broda. Soutěž je určena studentům středních škol v ČR a letos proběhl její 16. ročník. Porota tentokrát vybírala vítěze ze 120 přihlášených prací.

Porota udělila dvě čestná uznání, která získali:
Markéta Lapáčková z Vysoké nad Labem; studuje Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Psala na téma Cestuji rád/ráda, protože...
Vlastimil Mazura – studuje Gymnázium v Chodovické ulici v Horních Počernicích. Napsal Esej o životním stylu.

3. místo
Kristýna Večeřová z Prahy; studuje Gymnázium Na Vítězné pláni.
Psala na téma Hrdinové románů Franze Kafky.
2. místo
Barbora Kukrechtová z Prahy. Maturovala na Gymnáziu Na Vítězné pláni. Psala na téma Hrdinové románů Franze Kafky.
1. místo
Jan Komárek z Prahy. Maturoval na Gymnáziu Na Vítězné pláni. Psal na téma Hrdinové románů Franze Kafky.

Čtenáře této zprávy prosíme, aby si přečetl i její následující text. Doufáme totiž, že by studenty naší školy mohl zajímat i příští ročník této velmi vážené (nechceme napsat „ojeté“ slovo prestižní) literární soutěže…

Studentskou literární soutěž Cenu Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky s cílem a ideou podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Je zařazováno literární téma, které má soutěžící orientovat k četbě a samostatné interpretaci literárních děl. Cena byla nazvána po velké osobnosti středoevropské kultury, spisovateli a mysliteli, neúnavném organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli – Maxu Brodovi.

Mladí lidé, kteří se letos rozhodli soutěž obeslat, si mohli vybrat jedno z těchto tří témat: Hrdinové románů Franze Kafky; Cestuji rád/ráda, protože...; Esej o životním stylu v ČR.

Soutěže se účastnilo 120 mladých lidí. 22 z nich studuje pražskou střední školu, 98 soutěžících studuje jak státní, tak soukromé střední školy v České republice, zastoupeny jsou všechny kraje. Zájem o jednotlivá témata byl téměř vyrovnaný: mírně převažoval zájem o téma druhé: „cestování“ (44 %); „životní styl“ zaujal 39 % soutěžících a „hrdinové románů“ 37 % studentů.

Texty hodnotila porota ve složení: Viola Fischerová (básnířka), Jiřina Šiklová (socioložka), Marie Vodičková (redaktorka), Vladimír Karfík (literární badatel) a Petr Matoušek (nakladatelský redaktor a literární kritik).

Cena Maxe Broda je spojena s finanční odměnou: 6 000 Kč, 3 500 Kč a 2 000 Kč za první až třetí místo.
Všichni soutěžící dostali knihu Jak porozumět Kafkovi od Hanse Dietera Zimmermanna. z produkce Nakladatelství Franze Kafky.

Oceněné práce si studenti mohou přečíst na nástěnce v I. patře, vedle školní knihovny.

Eva Podzimková

Komentáře

Gratulace všem! PS: já řikala, že Komár je borec :D

Všem třem velice gratuluji! Skvělá práce!

Nejste přihlášeni - komentář bude přidán po schválení adminem