Menu se načítá

15. Den poezie + Olympiáda z českého jazyka

Eva Podzimková

17. listopadu 2013
Dámy a pánové, kdybych nazvala svůj příspěvek Stříbro a zlato, nebezpečně bych se přiblížila ke sportovnímu slangu, jenž, jak vidno, proniká všude („tah na branku“, „jít do finále“, „vítězný finiš“, „zvítězit o prsa“ a další duchamorné licence). „Ve hře“ však vskutku je zlato a stříbro, ba dokonce i bronz.

Začneme zlatem. Studentka loňské 4.E Zuzana Prokopová zvítězila v celostátní Olympiádě z českého jazyka. Tento skvělý úspěch lze směle připsat Zuzanině famosnímu intelektu, seriosnímu přístupu ke studiu a introspektivnímu chápání literatury, což ji při vyučování vždy činilo vynikající partnerkou. Blahopřejeme nejen jí, ale též naší škole, neboť Zuzanino vítězství jedinečným způsobem přispívá k proslulosti a autoritě naší školy.

Béžový kvádr, symbol, silhouette naší školy, se stále patrněji stává duchovním milníkem, ba centrem. GVP opět spoluorganizovalo akci, nazvanou 15. Den poezie. Letos bylo pro básnickou soutěž studentů pražských gymnázií stanoveno téma „Vášeň a popel“. Ač zní poněkud barvotiskově, i letos studenti naší školy obstáli, jak by pravil klasik. Na třetím místě byla odborně výsostně zdatnou porotou instalována Anna Horová ze třídy 2. E, na místě druhém se tyčí Marek Baše ze třídy 4. A. Při vyhlášení vítězů, před mnohohlavým publikem, obdrželi pěknou kupku knih nejen Marek a Anna, ale také výše zmíněná Zuzana.

Vítězové taktéž recitovali svá díla. Báseň v próze Marka Bašeho považuji za nejlepší text večera a dovolím si ji zde ocitovat.

„Listí padalo do řeky přímo ze stromů. Na větvích ho byla ještě spousta. Vítr ho strhával a řeka odnášela. Lidé přecházeli most, procházeli kolem mě a šli podél řeky. Slyšel jsem, jak kolem projel vlak. Lidé se vraceli a přecházeli most zase zpátky. Vstal jsem a šel podél řeky k mostu. Na mostě jsem slyšel, jak kolem projel další vlak. Na druhé straně padalo listí. Šel jsem podél řeky. Malí caparti brali listí do rukou a házeli si je nad sebe. Když jsem se vrátil k mostu, byli už pryč. Přešel jsem most a šel na nádraží. Z vlaku vystoupili lidé s šálami i bez nich. Vlak odjel. Na nádraží jsme zůstali jen dva. Nějaký chlápek a já. Šel jsem zpátky k řece. Řeka plula stále stejně a vítr strhával listí. Na větvích ho bylo ještě dost.

Přišla ke mně a vzala mě za ruku. Šli jsme podél řeky a zpět. Když jsem se vrátil k mostu, byla už pryč. Přišel jsem na nádraží. Na nádraží jsme byli jen dva. Nějaký chlápek a já. Nastoupili jsme do vlaku. Vlak jel podél řeky. Řeka plula stále stejně. Vítr svál už skoro všechno listí.“

Budete-li chtít si vítězná dílka z této soutěže přečíst, naleznete je na vývěsce u školní knihovny v I. patře.

Komentáře

Zatím tu nic není
Nejste přihlášeni - komentář bude přidán po schválení adminem