Menu se načítá

Naše škola je gymnázium s šestiletým a čtyřletým studiem. Jsme samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha. Škola je financována z veřejných zdrojů, školné se nevybírá. Pedagogický sbor tvoří 60 učitelů včetně vedení školy, z toho je 20 mužů. Všichni mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Dalších 20 pracovníků zajišťuje provoz školy včetně školní jídelny.

Ve školním roce 2020/2021 studuje na zdejším gymnáziu více než 650 studentů v 22 třídách. Je zde 8 tříd čtyřletého studia a 14 tříd šestiletého studia. Cizím jazykům se vyučuje angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.

Vycházíme z předpokladu, že všichni uchazeči o studium přicházejí s cílem úspěšně je absolvovat a pak usilovat o přijetí na vysokou školu. Jsme školou všeobecně vzdělávací, institucí, která dává svému studentovi možnost získat základní orientaci ve stěžejních vědních disciplinách a současně hlubší přehled o těch oborech, které budou předmětem jeho dalšího studia, o oborech, na něž se soustřeďuje jeho individuální zájem.

Třídy nejsou diferencovány formou zaměření, nečleníme je na větve (humanitní, přírodovědná, všeobecná ap.). Učební plán je jednotný. V  předposledním a zejména v posledním ročníku studia si studenti vybírají několik volitelných předmětů z rozsáhlé nabídky.

Pokud na stránkách něco podstatné nenaleznete, napište nám o tom na adresu webmaster@gvp.cz. Děkujeme.