Menu se načítá

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni, se účastní několika projektů spolufinancovaných Evropskou unií

Od 1.9.2018 do 31.12.2020 je škola realizátorem projektu "Společně si rozumíme GNVP" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001229, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 1 765 378 Kč.

Projekt šablony II

Výzva č. 49 Úspěch pro každého