Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210

Vyhledávání

Matematika

Matematika má na našem gymnáziu důležité postavení. Uvědomujeme si, že bez technicky a ekonomicky vzdělaných lidí se společnost neobejde. Matematiku potřebují mnohé obory lidské činnosti. V současné době učíme podle dvou školních vzdělávacích programů. Původní vzdělávací program platí od školního roku 2017/18 pro 2. - 4. ročník čtyřletého a 4. - 6. ročník šestiletého studia. Časová dotace matematiky v tomto programu je pro 1. - 4. ročník ve čtyřletém studiu: 4 hodiny, 4 hodiny, 3 hodiny, 2 hodiny, v šestiletém studiu potom: 4 hodiny, 5 hodin, 4 hodiny, 4 hodiny, 3 hodiny, 2 hodiny. Třídy 2. ročníku šestiletého studia, které pracují v DSD programu, pak mají snížený počet hodin matematiky o jednu. S ohledem na schválenou povinnou maturitu z matematiky jsme připravili nový školní vzdělávací program. V něm jsme kromě částečné změny obsahu posílili hlavně opakování a procvičování učiva a přidali jsme 2 hodiny matematiky v posledním ročníku studia. Tento program platí od školního roku 2017/18, tj. pro třídy od 1. ročníku čtyřletého a 3. ročníku šestiletého studia.

To však není veškerá matematika, se kterou se žáci na naší škole setkají. Pro žáky s hlubším zájmem o matematiku je zařazen v programu dvouletý volitelný předmět Základy matematiky I, II v rozsahu dvou hodin týdně. V prvním roce v předmětu Základy matematiky I je prohlubováno učivo dosavadního studia a je zařazeno učivo, které doplňuje základní výuky matematiky. V druhém roce v předmětu Základy matematiky II. je zařazeno učivo diferenciálního a integrálního počtu. V posledním ročníku studia si žáci mohou zvolit Matematický seminář, který je opět v rozsahu dvou hodin týdně. V něm se věnujeme určité matematické nadstavbě, jsou zde zařazena témata z maticové algebry, z řešení soustav lineárních rovnic pomocí determinantů a další témata dle výběru vyučujícího. Pro ty žáky, kteří si nevybrali Základy matematiky, ale chtěli by se seznámit se základy diferenciálního a integrálního počtu, jsme zařadili do posledního ročníku Matematický seminář ID, který tato témata pokrývá.

V posledním ročníku jsou ještě jako volitelné zařazeny předměty: Cvičení z matematiky, Přehled matematiky a již výše zmíněný Matematický seminář ID, každý v rozsahu dvou hodin týdně. Cvičení z matematiky slouží ke kompletnímu zopakování a částečnému rozšíření povinného učiva pro ty, kteří plánují maturovat v profilové části maturitní zkoušky nebo konat z matematiky přijímací zkoušku na vysokou školu. Přehled matematiky je pak věnován přípravě na společnou část maturitní zkoušky. Před maturitami pak vyjíždíme s maturanty z matematiky na soustředění mimo Prahu, kde se věnujeme závěrečnému shrnutí učiva a "doladění" maturitní formy.

V nabídce matematiky je také zařazen seminář Deskriptivní geometrie v rozsahu dvou hodin týdně. Tento seminář je dvouletý. Pro zájemce, kteří chtějí mít jen přehled o základních technikách, je pak do posledního ročníku zařazen jednoletý seminář Úvod do deskriptivní geometrie. Žáci, kteří absolvují dvouletý seminář, si deskriptivní geometrii mohou volit jako maturitní předmět. Na našem gymnáziu už z tohoto předmětu úspěšně odmaturovala řada studentů, kteří míří na stavební fakulty nebo architekturu. Ale i ti, kteří nematurovali a míří na technické vysoké školy, si získané znalosti nesmírně pochvalují.

Naši žáci se pravidelně úspěšně účastní matematické olympiády a dalších matematických soutěží, např. Matematický klokan, Maso, Náboj, Pythagoriáda, ...

Toto byla krátká exkurze do výuky královské vědy matematiky na naší škole. Na závěr bych nesmírně rád použil známý citát, který s genialitou jemu vlastní upravil doc. E. Calda z MFF UK: "Cesta, která vede k matematice, není sice královská, ale zase vás na ní nepřejede žádnej debil!".

Používané učebnice podle Švp

Čtyřleté studium

1. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: I. Bušek: Základní poznatky z matematiky, E. Pomykalová: Planimetrie, L. Boček: Rovnice a nerovnice, O. Odvárko: Funkce; M. Liška a kol. - Matika pro spolužáky: Opakování, Základní poznatky, Rovnice a nerovnice;
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ;
F. Janeček: Sbírka úloh pro střední školy: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

2. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: O. Odvárko: Funkce, Goniometrie, E. Pomykalová: Planimetrie, Stereometrie, E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost, M. Liška a kol. - Matika pro spolužáky: Funkce, Goniometrie;
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

3. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Pomykalová: Stereometrie, M. Kočandrle: Analytická geometrie; O. Odvárko: Posloupnosti a řady; M. Liška a kol. - Matika pro spolužáky:
Posloupnosti a řady, Stereometrie, Analytická geometrie; J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

4. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

Šestileté studium

1. ročník

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií, nakladatelství Prométheus: Dělitelnost, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Kruhy a válce, Racionální čísla. Procenta, Osová a středová souměrnost, Výrazy 1, Výrazy 2, Rovnice a nerovnice P. Krupka: Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. díl

2. ročník

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií, nakladatelství Prométheus: Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Kruhy a válce, Racionální čísla, Osová a středová souměrnost, Výrazy 1, Výrazy 2, Rovnice a nerovnice, Jehlany a kužely, Geometrické konstrukce, Podobnost a funkce úhlu, Rovnice a jejich soustavy, Funkce P. Krupka: Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. díl

3. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: I. Bušek: Základní poznatky z matematiky, E. Pomykalová: Planimetrie, L. Boček: Rovnice a nerovnice, O. Odvárko: Funkce; M. Liška a kol. - Matika pro spolužáky: Opakování, Základní poznatky, Rovnice a nerovnice, Funkce;
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ;
F. Janeček: Sbírka úloh pro střední školy: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy;

4. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: O. Odvárko: Funkce, Goniometrie, E. Pomykalová: Planimetrie, Stereometrie, E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost, M. Liška a kol. - Matika pro spolužáky: Goniometrie, Stereometrie;
Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

5. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Pomykalová: Stereometrie, M. Kočandrle: Analytická geometrie, O. Odvárko: Posloupnosti a řady; M. Liška a kol. - Matika pro spolužáky:
Posloupnosti a řady, Stereometrie, Analytická geometrie;
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

6. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ