Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210

Vyhledávání

Český jazyk a literatura

Na této stránce Vás chceme informovat o výuce českého jazyka a literatury na našem gymnáziu. Tomuto předmětu vyučuje 9 učitelů. Výuka je povinná pro všechny studenty ve všech ročnících a je zakončena maturitní zkouškou. Hodinová dotace ČJL se v jednotlivých ročnících pohybuje od 3-5 hodin týdně.

V posledním ročníku se zájemci mohou navíc přihlásit do literárního semináře (2 hodiny týdně), jehož náplní je interpretace děl světové literatury, mediální seminář a jazykový seminář. Nabídka volitelných předmětů v maturitním ročníku může být podle zájmu studentů rozšířena.

Snažíme se pochopitelně podporovat i literární tvořivost, proto pravidelně pořádáme literární soutěže tvůrčích prací. Studenti píšící prózu dostávají každoročně zadané téma, které volně vymezuje obsah jejich povídek. Mezi témata, která zaujala vyjmenujme Záhada školního kabinetu, Tajemný příběh ze staré Prahy, I ty, Brute?, Čas, Povídka s inspirací v gotickém/černém románu.

Každoročně také pořádáme celopražskou soutěž autorské poezie pražských studentů gymnázií v rámci Dne poezie. Ve dnech 11. do 25. listopadu 2013 proběhl již patnáctý ročník, který je inspirován výročím narozením Karla Hynka Máchy. Za patnáct let se stal Den poezie nejrozsáhlejším festivalem poezie u nás. Letošní 16. ročník nese jméno Řezaná poezie“ – po vzoru oblíbeného řezaného piva Bohumila Hrabala a stříhaných koláží Jiřího Koláře. Význam soutěže umocňuje i reprezentativní porota, kde zasedli např. básnířka Viola Fischerová, básník Miroslav Topinka a tvůrce stovek pořadů o poezii Rudolf Matys. Nenahraditelné je především setkání mladých básníků na tzv. Podvečeru poezie, kde mladí autoři přednášejí své texty. Básnická duše našich studentů získává pravidelně ocenění.

2004 - 1. místo Miroslav Kolář;

2009 – 1. místo Alžběta Strachotová, 2. místo Jan Komárek ;

2011 – 1. místo Laura Bechyňová;

2013 – 2. místo Marek Baše, 3. místo Anna Horová

Gymnázium Na Vítězné pláni při realizaci akce dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Argo, s Divadlem v Dlouhé a firmou Pierot, spol. s r.o., za což jim patří naše vřelé poděkování.

Dále pořádáme interní básnicko - výtvarnou soutěž tříd na zadané téma. Velmi úspěšné byly: Barvy podzimu, Noc - tajemná přítelkyně, Óda na mobilní telefon, Noční můra. Básnické příspěvky jsou pak vždy veřejně prezentovány na velké nástěnce, kde vyniknou především výtvarně pojaté básně. Přehlídku autorské poezie vždy s velkým výtvarným citem a originálně prezentuje prof. J. Drahotová.

Kromě vlastních literárních pokusů naši studenti se utkávají i prostřednictvím již tradiční recitační soutěže.

Naši studenti se účastní i různých mimoškolních soutěží a získávají velmi dobré umístění. Účastní se zejména olympiády v českém jazyce. V roce 2004 náš student A. Bilík obsadil 2. místo v pražském kole. 2011 2. místo v krajském kole. 2013 Zuzana Prokopová zvítězila v celostátním kole. V roce 2010 Společnost Franze Kafky udělila Cenu Maxe Broda třem našim studentům o nejlepší esej na téma Hrdinové románů Franze Kafky. Z přihlášených 120 esejů si 3. místo odnesla Kristýna Večeřová, 2. místo Barbora Kukrechtová a vítězné vavříny Jan Komárek.

Přínosné a zajímavé jsou pro studenty i exkurze, které obohatí získané vědomosti. Navštěvujeme např. Národní knihovnu, Vyšehrad, Památník K. Čapka u Dobříše, či jiná místa spojená s literaturou a písemnictvím.

Studenti se mohou stát členy Klubu mladého diváka, který jim umožní velké slevy na divadelní představení. Škola má speciálně zařízenou učebnu pro literární hodiny a hudební výchovu. V našem gymnáziu najdete také velmi dobře vybavenou knihovnu s celotýdenním provozem. Při výuce literatury využíváme CD, video, audio nahrávky a učíme studenty pracovat s literárním textem, rozvíjíme vlastní stylistickou tvořivost, pořádáme návštěvy filmových a divadelních představení, výstav apod.

Používané učebnice

Literatura

HRABÁKOVÁ, J. a kol. Pohádky, báje, mýty& . Praha: Scientia,1993.
HRABÁKOVÁ, J. a kol. Poezie  texty k literární výchově pro 5. - 9. ročník. Praha: Scientia, 1993.
PROKOP, V. Přehled světové literatury 20. století. Sokolov: O. K. Soft, 1998.
PROKOP, V. Přehled české literatury 20. století. Sokolov: O. K. Soft, 1998.
PROKOP,V. Teorie literatury aneb.Sokolov. O.K. Soft, 2008.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro I. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. Čítanka pro I. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro II. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. Čítanka pro II. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro III. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. a kol. Čítanka pro III. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro IV. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. a kol. Čítanka pro IV. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2006.
SOUKAL, J. Přehled dějin literatury pro střední školy 1. Praha: SPN, 2007.
SOUKAL, J. Přehled dějin literatury pro střední školy 2. Praha: SPN, 2007.
SOUKAL, J. Přehled dějin literatury pro střední školy 3. Praha: SPN, 2007.
SOUKAL, J. Přehled dějin literatury pro střední školy 4. Praha: SPN, 2007.

Český jazyk

HLAVSA, Z. Český jazyk pro I. - IV. ročník středních škol. Praha: SPN, 1998.
HRDLIČKOVÁ, H. Učivo o jazyce 8. – 9. (Máme rádi češtinu). Praha: Alter, 2014
HOFFMANNOVÁ, J. a kol. Komunikace a sloh. Plzeň: Fraus, 2009.
KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2001.
KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002.
KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2003.
KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2004.
MARTINEC, I. a kol. Mluvnice. Plzeň: Fraus, 2009.
MAŠKOVÁ, D. a kol. Český jazyk  přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová: 2005
STYBLÍK, V. a kol. Český jazyk pro 9. ročník Praha: SPN, 1996
STYBLÍK, V. a kol. Český jazyk pro 8. ročník Praha: Fortuna, 1996