Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


  Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193

  Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210

Vyhledávání

Jak se rozhodnout

Naše škola má zájem, aby na ní studovali šikovní studenti, které studium zajímá a kteří chtějí ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol. Jestliže mezi takové lidi patříte, budeme velmi rádi, pokud se na naši školu přihlásíte. Rozhodnutí, na kterou střední školu podat přihlášku však nemusí být jednoduché. Je nutné pečlivě zvážit různá kritéria. Dále na této stránce je několik bodů pro naši školu charakteristických. Doufáme, že by Vás mohly přesvědčit, že právě volba naší školy je volba správná.

Výborná dopravní dostupnost

Naše škola se nachází přímo u stanice metra Vyšehrad (linka C). Je proto snadno dostupná nejen pro studenty z velké části Prahy, ale rovněž i pro mnohé mimopražské.

Kvalitní a stabilní učitelský sbor

Budou vás učit nadšení a pedagogicky schopní učitelé s mnoha zkušenostmi. Všichni jsou plně kvalifikováni a aprobováni pro svůj obor, někteří dokonce dosáhli doktorských titulů (13 malých doktorátů a jeden Ph.D) a 4 v současnosti dokončují doktorandské studium. Naši školu charakterizuje i vysoký podíl učitelů-mužů. Z celkového počtu 57 vyučujících jich je 19 mužů. Přátelská kolegialita a velmi dobré pracovní vztahy jsou zárukou stability učitelského kolektivu.

Příjemná a vstřícná atmosféra

Vztahy mezi učiteli navzájem a mezi učiteli a vedením školy jsou velmi dobré a tato vstřícná a přátelská atmosféra se odráží do vztahů mezi učiteli a žáky. Na našem gymnáziu se prostě budete cítit dobře.

Dlouhá tradice

Naše gymnázium sice nepamatuje doby, kdy vojsko Pražanů v bitvě před Vyšehradem porazilo roku 1420 Zikmundovo vojsko, z této památné bitvy nám zbyl jen názvem ulice Na Vítězné pláni. Od okamžiku svého vzniku roku 1968 však vzdělává bez přestávky celé generace budoucích úspěšných vysokoškoláků. V současnosti již je to počet převyšující 5600 absolventů.

Výborná vybavenost školy

Držíme krok s dobou. Modernizujeme třídy i odborné učebny. Celá jedna třetina učeben je vybavena počítačem s projektorem a naším cílem je postupně zavádět výpočetní techniku do všech tříd.
Nově vybavené laboratoře, fyzikální, chemická a biologická učebna, učebna s interaktivní tabulí a až do pozdních odpoledních hodin přístupné počítačové místnosti, to vše dělá z našeho gymnázia moderní a progresivní školu, kde se vám bude dobře studovat.
Po dlouhém studiu se můžete protáhnout ve dvou tělocvičnách a na dvou hřištích. To atletické je zcela nové a je vám k dispozici i po vyučování. Své osobní věci si můžete odložit v nových šatnových skříňkách.

Velké množství seminářů v maturitním a předmaturitním ročníku

Máte možnost se již v průběhu studia zaměřit na obory, které vás zajímají a v předmaturitním a maturitním ročníku si vyberete z množství nabízených seminářů. Ty vám dávají podrobnější vhled do problematiky oboru nebo vyučují disciplíny zcela nové a zvětšují tak vaše šance na přijetí na vysokou školu, kterou jste si vybral.

Účast školy na projektech, v soutěžích a akcích

Škola se zapojila do projektu ekologicky udržitelné školy a získala prestižní titul Ekoškola. Pravidelně se také zúčastňujeme soutěží, olympiád, sportovních klání a projektových dnů a naši studenti si již přivezli nejedno ocenění. Školu navštívily opravdové vědecké kapacity jako např. Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., český biochemik a v letech 2005-2009 předseda Akademie věd České republiky, od roku 2010 předseda Učené společnosti České republiky, Ing. Dana Drábová, Ph.D., česká jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, PhDr. Ivan Gabal, český sociolog a jeden ze zakladatelů Občanského fóra v roce 1989.

Moderní výuka

Dobám jezuitského školství, kdy se učily celé pasáže textu nazpaměť, již nenávratně odzvonilo. Snažíme se dávat důraz na porozumění látce a na použití nabytých znalostí v praxi. Nevzdali jsme se tradičního cíle gymnázia, všeobecné akademické přípravy pro budoucí studium na vysokých školách, ale chceme, aby se studenti sami zapojili do poznávání a objevování různých vědních oborů. Prezentace, projekty, pokusy, přednášky a to vše s použitím moderních prostředků z oblasti informačních technologií, úzká vazba na vysoké školy, spolupráce s mnoha vědci a špičkovými odborníky v různých oborech, to jsou znaky moderní a funkční školy.

Poradenství a spolupráce s rodiči

Pro všechny studenty je k dispozici nejen tradiční výchovný poradce, ale také psycholog. Tito odborníci vám pomohou překonat počáteční obtíže při nástupu na střední školu, nasměrují vás k oborům, na kterých můžete založit svou profesní kariéru, nebo vám pomáhají, pokud vám studium nejde tak, jak jste si představovali, nebo když procházíte těžkostmi. V první řadě je tu ale váš třídní učitel, na kterého se můžete obrátit se vším, co vás trápí a vaši rodiče, kteří společně s třídním učitelem vytvoří funkční tým, který vás provede úspěšně studiem.
Jsme škola otevřená - i znevýhodnění či handicapovaní studenti u nás najdou své místo a společně budeme usilovat o to, aby pro vás byla škola místem, kde se budete cítit dobře a bezpečně.

Úspěšní absolventi

Protože jsme škola s dlouhou tradicí, z našich lavic vyšlo mnoho známých osobností, vědců, sportovců, herců, novinářů a umělců. I ti, kteří jsou mimo pozornost médií, na svou školu a na její učitele rádi vzpomínají.

Absolventy naší školy jsou mimo jiné

 • Hana Vágnerová - herečka,
 • Tereza Tobiášová - scénáristka a moderátorka televizní stanice Óčko,
 • Jan Daněk - alias Hugo Toxx - raper,
 • Ondřej Linc - redaktor Lidových novin,
 • Petr Mikeska - herec, režisér a šansoniér,
 • Maria Procházková - režisérka úspěšného a cenami ověnčeného filmu "Kdopak by se vlka bál",
 • Adam Nejedlý - mistr České republiky v desetiboji,
 • Kateřina Nekolná - moderátorka sportovní redakce ČT,
 • Petr Mrzena - redaktor,
 • Tomáš Berger - fotbalista FC Plzeň,
 • Krištof Kintera - umělec a autor loga školy.

Přistupujeme k vám individuálně

Přihlížíme k individuálním potřebám ve vzdělávání a k úrovni předchozích znalostí, a to především v anglickém jazyce. Do školy přicházejí studenti s rozdílnou úrovní znalosti angličtiny, proto je již v prvním ročníku pomocí on-line testů rozřazujeme do čtyř skupin. Testy nezkoumají jen gramatickou vybavenost studenta, ale také jejich schopnost porozumět poslechům či psanému textu. I ten, kdo již ze základní školy přichází s výbornou znalostí anglického jazyka, může na své úrovni pokračovat a vzdělávat se dále. V předmaturitním ročníku nabízíme přípravné kurzy pro mezinárodně uznávané zkoušky FCE a CAE a spolupracujeme s jazykovou školou, kde si mohou studenti testy zkusit nanečisto.