Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210

Vyhledávání

DSD program

  • DSD II – DeutschesSprachdiplom II
  • pouze šestileté studium s výukou německého jazyka (zcela výjimečně pro vybrané žáky čtyřletého studia, kteří si v předmaturitním i maturitním ročníku zvolí jako povinně volitelný předmět Seminář DSD)

Během šestiletého studia s rozšířenou výukou německého jazyka se žáci připravuji na úspěšné vykonání mezinárodně uznávané zkoušky Německého jazykového diplomu 2. stupně (DeutschesSprachdiplom II), který umožňuje společně s maturitním vysvědčením našim absolventům vstup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. I v dalším profesním životě usnadňuje vstup do zaměstnání u německy mluvících firem. Úspěšné vykonání zkoušky DSD II s dosažením určitého počtu bodů je uznáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako maturitní zkouška z cizího jazyka.

Během prvních dvou ročníků studia si žáci prohloubí znalosti německého jazyka s českými učiteli, od 3. ročníku jsou vyučování rodilým mluvčím. Ve vyšších ročnících se nabízí možnost výuky některých předmětů v německém jazyce.

Při výuce NJ mají žáci k dispozici učebny vybavené moderní audiovizuální technikou, pracujeme s autentickými texty jak z novin a časopisů, tak i z internetu. Výuka probíhá na základě nejnovějších učebnic německých vydavatelství s pomocí jejich internetové podpory i podpory jiných tištěných i audio/audiovizuálních materiálů.

Během šestiletého studia mají žáci možnost zúčastnit se mnoha akcí, které podporují rozvoj jazykových dovedností, ale i znalosti německy mluvících zemí. Pořádáme pravidelně exkurze do měst v německy mluvících zemích (Dresden, München, Nürnberg, Berlin…), pravidelně navštěvujeme akce v Goethe Institutu Prag. Velmi se nám osvědčily i klasické výměnné zájezdy (ve školním roce 2014/2015 za podpory MHMP), kdy čeští žáci hostí týden ve svých rodinách německé partnery a absolvují s nimi kulturně zážitkový program v České republice. Totéž mají pak možnost zažít u svých německých přátel. Prohloubí si nejen své znalosti jazyka, ale poznají i běžný život v německých rodinách a provoz v jejich škole. Naučí se mj. němčinu svých vrstevníků, naučí se ji používat bez zábran a strachu. V současné době pořádáme tyto výměny každým druhým rokem s partnerskou školou Raabeschule Braunschweig. Probíhají jednání s dalšími možnými partnerskými školami v SRN. Nově jsme se ve školním roce 2014/2015 zapojili do projektu Praktika v Německu, který je podporován Česko-německým fondem budoucnosti. Patnáct studentů předmaturitního ročníku se zúčastnilo ve školním roce 2014/2015 dvoutýdenního pobytu ve městě Brémy. Část z nich byla ubytována u svých německých vrstevníků, část v hostelu. Žáci zde měli možnost navštívit výuku v partnerské škole a vyzkoušet si práci v rozličných firmách ve městě a jeho okolí. V SRN se jedná o naprosto běžnou věc povinnou pro všechny žáky vyšších tříd středních škol. Takto poznali i naši žáci běžnou praxi, navštěvovali např. jako vychovatelé mateřskou školku, pomáhali seniorům v Domově pro seniory, trénovali fotbalové družstvo přípravky, pracovali v reklamní agentuře nebo v restauraci a hotelu. Partneři z Brém měli pak možnost poznat Prahu a Českou republiku během jejich pobytu u nás. Firemní praktika by měla probíhat dále každý školní rok pro předmaturitní ročník programu DSD II.

Kvalitní výuku zajišťují u nás kvalifikovaní zkušení pedagogové, kteří mimo běžné praxe absolvovali mnoho seminářů a stáží pro učitele němčiny jako cizího jazyka. Německá strana garantuje pro výuku v rámci DSD jednoho rodilého mluvčího. Kromě tohoto učitele u nás vyučuje ještě jeden bilingvní pedagog (čeština i němčina je rodným jazykem). Do budoucna máme v plánu i výuku některých předmětů v němčině, kterou zajistí právě tyto dvě rodilé mluvčí.

Z našich akcí