Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Učební plán

Učební plán udává počet hodin, který je týdně věnován jednotlivým vyučovacím předmětům. Vysvětlení zkratek všech předmětů je uvedeno na konci stránky.

Šestileté studium

  Čj 1.cj 2.cj Ma Fy Ch Bi Ze ZSV Ikt Ev Tv VP Celkem
1.ročník 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 - 32
2.ročník 4 3 3 5 2 3 2 2 2 2 - 2 2 - 32
3.ročník 4 4 4 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 - 34
4.ročník 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 34
5.ročník 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - - 2 2x2 34
6.ročník 5 4 4 2 - - - - 3 - - - 2 7x2 34

Čtyřleté studium

  Čj 1.cj 2.cj Ma Fy Ch Bi Ze ZSV Ikt Ev Tv VP Celkem
1.ročník 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 - 34
2.ročník 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 34
3.ročník 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 - - 2 2x2 34
4.ročník 5 4 4 2 - - - - - 3 - - 2 7x2 34

Čj - český jazyk
1.cj - první cizí jazyk (nejčastěji angličtina)
2.cj - druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština, španělština nebo angličtina (pokud není prvním jazykem))
Zsv - základy společenských věd
De - dějepis
Ze - zeměpis
Ma - matematika
Fy - fyzika
Ch - chemie
Bi - biologie
Ev - estetická výchova (výtvarná a hudební)
Ikt - informační a komunikační technologie
Tv - tělesná výchova
VP - volitelné předměty
Celkem - celkový počet hodin týdně