Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Spolek rodičů

Rodiče z každé třídy volí svého zástupce do Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni, IČ 26559111. Tato organizace se řídí svými stanovami. Cílem spolku je podporovat a rozvíjet vzdělávací a zájmové aktivity žáků Gymnázia Na Vítězné pláni. K uskutečnění tohoto cíle spolek získává dary, dotace a členské příspěvky a spolupracuje s vedením školy při vytváření podmínek pro další rozvoj vzdělávací a zájmové činnosti žáků GVP.

Přesedou spolku je pan ing. Jiří Padevět.

Finanční příspěvky je možné posílat na transparentní účet číslo 2000561763/2010 vedený u Fio banky.

Seznam členů spolku, zástupců tříd

třídajménoemailtelefon
1.A Martina Rumlová martina.rumlova@me.com  
1.B Cecílie Nagy cecilie.nagy@gmail.com  
1.E Ivona Babková ivona.babkova@seznam.cz  
1.F Vlasta Sovová vlastasovova@volny.cz  
2.A Ing. arch. Hana Sněhotová snehotova@gmail.com  
2.B Andrea Malá malandrea@seznam.cz  
2.E Ing. Jiří Maroušek jiri.marousek@seznam.cz  
2.F Lucie Žižková luzizkova@email.cz  
3.A Ing. Jiří Padevět jiri.padevet@rprojekt07.cz  
3.B Dr. Ing. Michaela Barošová michaela.barosova@
sampanskeprokazdeho.cz
728 979 813
3.C MUDr. Filip Fremund filip.fremund@peuni.cz 602 656 470
3.E MUDr. Oldřich Růžička olase@seznam.cz  
3.F Ing. Monika Mrázová mm.frost@seznam.cz  
4.A Mgr. Michaela Štuksová Spůrová mstuksova@seznam.cz  
4.B Michaela Daňková misa.danek@seznam.cz  
4.E Lucie Žižková luzizizkova@email.cz  
4.F Pavel Szklenár patrola@centrum.cz 723 593 377
5.A Ing. Monika Hoření monika.horeni@seznam.cz  
5.B Bc. Jiřina Kottová j.kottova@centrum.cz  
5.C Zoran Nerandžič zorannerandzic.cz@gmail.com  
6.A Ing. Petra Vodičková   
6.B Ing. Pavla Medonosová medonosova@volny.cz  

Školní rok 2017/18

Školní rok 2016/17

Školní rok 2015/16

Školní rok 2014/15

Školní rok 2013/14