Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Moderní učebny fyziky

V roce 2006 byl vybudován nový areál pro výuku fyziky.

Jak by měla vypadat moderní výuka fyziky? Právě tuto otázku jsme si kladli při navrhování nového areálu fyziky. Ze vzájemných diskusí vyplynuly nakonec tři základní požadavky:

  • vybudovat kvalitní technické zázemí pro provádění reálných experimentů a měření žákovských úloh v praktiku
  • vybudovat prostor pro moderní multimediální prezentaci vyučované látky, ať už se jedná o výklad učitele nebo studentské práce
  • zajistit kvalitní informační zázemí pro učitele i studenty.

Dispozice areálu je zvolena tak, aby umožňovala efektivní pohyb a šetřila čas. Na kabinet, v němž je umístěna i matematicko fyzikální knihovna, navazuje malá fyzikální učebna, na ní přípravna se skladem pomůcek a na ní zase velká fyzikální učebna. Všechny čtyři místnosti jsou propojeny dveřmi, obě učebny jsou obsluhovány z jedné přípravny, kde je uloženo veškeré vybavení ve skříních nebo v policích. V obou učebnách je proveden rozvod malého napětí do žákovských stolků, v obou učebnách, kabinetu i v přípravně jsou osazeny počítače s připojením na internet. V obou učebnách je dále osazen video a DVD přehrávač, v menší učebně je pak obraz i zvuk z přehrávače i počítače vyveden na televizi, ve velké učebně na dataprojektor a reproduktorovou soustavu. Obě učebny a přípravna jsou opatřeny elektrickým zatemněním.

Reálné experimenty a žákovská praktika - to by měl být základ kvalitní výuky. Rekonstrukce umožnila získat v přípravně dostatek prostoru k přehlednému uložení pomůcek. Racionální uspořádání vnitřních prostor šetří čas učiteli, je odstraněno zbytečné přenášení pomůcek. Přešli jsme na systém nosítek s připravenými experimenty z jednotlivých oblastí, která stačí z příslušné police pouze přemístit na demonstrační stůl. Jednodušší experimenty provádíme na demonstračním stole umístěném klasicky před tabulí, na složitější experimenty (např. elektrická zapojení) máme druhý demonstrační stůl v přípravně, oddělený od učebny žaluziovým oknem.. Zde je experiment připraven a vyzkoušen den předem, při výuce se okénko zvedne a studenti se přesunou do zadní části učebny. Odpadá sestavování a zkoušení experimentu ve stresu o přestávce před hodinou, navíc na demonstračním stole lze sestavu ponechat pro využití v paralelních třídách ročníku. Velkorysost v řešení ponechává prostorové rezervy i pro instalaci další techniky. Pomůcky i technika vyžadují pravidelnou drobnou údržbu, proto je součástí přípravny i pracovní stůl s malou dílničkou.


Vybavení multimediální technikou umožňuje prezentaci referátů, projektů i multimediálních vyučovacích programů. Vše je vyřešeno tak, aby bylo možno techniku bez komplikací postupně obměňovat s dalším rozvojem informačních technologií.

Informační zázemí představuje matematicko fyzikální knihovna budovaná od vzniku školy a podle finančních možností pravidelně doplňovaná knihami i časopisy. Vypůjčit knihy si mohou nejen členové učitelského sboru, ale i každý student. K dispozici učitelům a studentům je také kopírka, scanner, je možné vypalovat CD a DVD. Samozřejmostí je přístup k internetu na všech čtyřech instalovaných počítačích. Knihovna má dostatečné prostorové rezervy pro svůj rozvoj.

Učebna fyziky nyní slouží i jiným předmětům. Pomáhá pokrýt požadavky na využití multimediální techniky v jiných předmětech, konají se zde semináře, besedy i filmové projekce.

Novým areálem se fyzika nestala snadnějším předmětem, hlavní část práce leží i nadále na studentech, kterým nezbývá než poctivě počítat příklady, učit se vzorce a definice. Podobně jako u matematiky platí i tady: královská cesta k fyzice neexistuje. Atraktivní podání v moderně vybaveném prostoru ale může podpořit zájem a chuť se fyzikou zabývat.