Předmaturitní ročník: Přírodní vědyVybrané kapitoly z chemie

Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

vybrané kapitoly z chemie

Cíle předmětu:

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti chemie. Je určen vážnějším zájemcům o předmět. Předpokládáme prohloubení učiva týkajícího se charakteristiky anorganických, organických a přírodních látek. Součástí výuky je i aplikovaná chemie. Seminář je vhodný jako příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na lékařské fakulty, farmacie, chemické obory a další přírodní vědy.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

 • Anorganická chemie
  • Anorganické názvosloví
  • Periodický zákon, periodická soustava prvků
  • s, p, d, f – prvky a jejich sloučeniny
  • Anorganické chemické výroby, aplikovaná anorganická chemie
učivo 2.r.

 • Organická chemie
  • Organické názvosloví
  • Uhlovodíky
  • Deriváty uhlovodíků
  • Heterocyklické sloučeniny
  • Přírodní látky
  • Organické chemické výroby, aplikovaná organická chemie